Achub dyn o'r môr ger arfordir Penfro

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi cael ei gludo i'r ysbyty mewn hofrennydd wedi iddo ddisgyn i'r môr ger arfordir Sir Benfro nos Lun.

Dywedodd Gwylwyr y Glannau yn Aberdaugleddau eu bod yn credu bod y dyn wedi disgyn o dancer ger Penrhyn y Santes Anne, a'i fod wedi bod yn y dŵr am oddeutu deng munud cyn cael ei godi gan griw cwch.

Ychwanegodd y llefarydd bod tîm y bad achub wedi cynorthwyo i roi cymorth cyntaf i'r dyn.

Cafodd hofrennydd yr Awyrlu o Chivenor ei anfon yno er mwyn cludo'r dyn i Ysbyty Treforys yn Abertawe. Roedd yn diodde' o effeithiau'r oerni.

Dywedodd Gwylwyr y Glannau nad yw hi'n amlwg hyd yma sut y bu i'r dyn ddisgyn i'r dŵr am oddeutu 6:30 y.h..