Cyfarfod i drafod peryglon cyfergydion

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Ben Robinson yn 14 oed yn dilyn ergyd i'w ben mewn gêm rygbi

Fe fydd cyfarfod arbennig yn San Steffan ddydd Mawrth i drafod cyfergydion (concussion) ym myd chwaraeon.

Aelod seneddol Llafur Rhondda Chris Bryant a'r Fonesig Tanni Grey Thompson fydd yn cadeirio'r drafodaeth.

Hefyd o gwmpas y bwrdd bydd cynrychiolwyr o undebau rygbi Lloegr a'r Alban, Cymdeithas Bêl-droed Lloegr a Chymdeithas y Pêl-droedwyr Proffesiynol ynghyd ag ymgyrchwyr yn y maes fel y cyn chwaraewyr rygbi Lewis Moody a Rory Lamont, a Peter Robinson.

Bu farw mab 14 oed Mr Robinson, Ben, wedi iddo chwarae rygbi i'w dîm ysgol yng Ngogledd Iwerddon ddwy flynedd yn ôl.

Nod y drafodaeth yw dod ag awdurdodau perthnasol ynghyd er mwyn trafod beth yn fwy all gael ei wneud i sicrhau bod chwaraewyr ymhob camp ac ar bob lefel yn medru cystadlu'n ddiogel.

Eisoes mae Peter Robinson wedi galw am iddi fod yn orfodol i ysgolion yng Nghymru i ddysgu plant am y peryglon o gael cnoc i'r pen yn dilyn cyfarfod gyda Gweinidog Addysg Cymru, Huw Lewis, ym mis Tachwedd y llynedd.

'Diffyg gwybodaeth'

Cyn y cyfarfod, dywedodd Mr Bryant AS: "Mae llawer o ddiffyg gwybodaeth am gyfergydion, ond y gwir yw y gall cyfergydion ladd ac does dim digon o hyfforddwyr, chwaraewyr a rhieni â digon o wybodaeth i warchod chwaraewyr.

"Yn dilyn anaf i golwr Tottenham Hotspur, Hugo Lloris, ym mis Tachwedd fe addewais i sefydlu ymgyrch trawsbleidiol yn y senedd i godi ymwybyddiaeth o'r mater pwysig yma.

"Fel Cymro sy'n gefnogwr rygbi, rwy'n bryderus nad oes digon yn cael ei wneud i sicrhau bod chwaraewyr a hyfforddwyr yn ymwybodol o beryglon cyfergydion."

Ar hyn o bryd nid oes gan Undeb Rygbi Cymru raglen o hyfforddiant gorfodol ar gyfer delio gyda chyfergydion er enghraifft, ac fe ymddiswyddodd Dr Barry O'Driscoll fel prif swyddog meddygol y Bwrdd Rygbi Rhyngwladol (IRB) y llynedd oherwydd nad oedd o'n cytuno gyda'r ffordd y maen nhw'n delio gyda'r broblem.

'Trafodaeth adeiladol'

Dywedodd y Fonesig Tanni Grey Thompson: "Mae bod yn rhan o chwaraeon yn wych, ond mae cyfergydion mewn chwaraeon yn fater difrifol.

"Mae'n bryd i bawb sy'n ymwneud â chwaraeon a'r campau eu hunain i feddwl am sut i fynd i'r afael â hyn, gan gynnwys hyfforddwyr, rheini a'r proffesiwn meddygol.

"Rhaid canfod ffordd i blant ac oedolion gymryd rhan mewn chwaraeon a chael hwyl, ond mewn ffordd ddiogel."

Ychwanegodd Mr Bryant: "Rwy'n gobeithio gweld trafodaeth adeiladol ar sut y gallwn wella ymwybyddiaeth o gyfergydion, sicrhau bod gweithdrefnau presennol yn cael eu gweithredu'n gywir a gwella ymchwil i effeithiau tymor hir cyfergydion mewn chwaraeon."

Straeon perthnasol