Dirwy am beidio â thalu isafswm cyflog

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Mr Cable wedi dweud y dylai busnesau dalu cyflog teg i'w gweithwyr

Mae'r Ysgrifennydd Busnes, Vince Cable, wedi beirniadu cwmni o Sir Gâr am beidio â thalu'r isafswm cyflog.

Nid oedd Ruzi Ruzyyev, cwmni golchi ceir yng Nghaerfyrddin, wedi talu £225.38 i weithiwr.

Maen nhw a chwe busnes arall wedi cael diwyon, cyfanswm o £3381.40.

Dywedodd Mr Cable: "Rydym yn gwybod y bydd llawer yn meddwl ddwywaith am ddefnyddio gwasanaethau busnes os ydyn nhw'n gwybod bod y busnes ddim yn talu isafswm cyflog i'w weithwyr.

"Mae hwn yn rhybudd clir i gyflogwyr - os nad ydyn nhw'n talu'r isafswm cyflog, maen nhw'n wynebu cosb drom.

"Dylai unrhyw weithiwr sy'n gymwys i dderbyn isafswm cyflog ei dderbyn. Nid tegwch yn unig yw hyn, dyna'r ddeddf.

"Os yw unrhyw un yn credu nad yw'n derbyn yr isafswm cyflog sy'n gyfreithiol ddyledus iddo dylai ffonio llinell gymorth Cyflog a Hawliau Gwaith."

£20,000

Mae Llywodraeth Prydain wedi penderfynu y byddan nhw'n "enwi a chywilyddio" busnesau sy'n torri rheolau o fis Hydref 2013 ymlaen.

O Fawrth 7 ymlaen bydd cosbau uwch yn cael eu cyflwyno ar gyfer pobl sy'n torri'r rheolau, gyda dirwy o hyd at £20,000.

Maen nhw hefyd yn ystyried cyflwyno rheol fyddai'n golygu dirwy o £20,000 am bob gweithiwr sydd heb dderbyn yr isafswm cyflog.

Mewn achosion difrifol gallai cyflogwyr wynebu achos llys.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol