Casnewydd yn codi treth cyngor 4.5%

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae nifer o gynghorau wedi penderfynu cynyddu treth cyngor fwy na 4%

Mae Cyngor Casnewydd wedi cytuno ar eu cyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Fe wnaeth cynghorwyr gytuno i godi treth cyngor 4.5% ar gyfer 2014-15 wrth iddyn nhw geisio arbed £10 miliwn.

Mae hyn yn llai na'r 5% oedd yn cael ei ystyried.

Bydd toriadau pellach yn cael ei gwneud y flwyddyn nesaf.

Mae hyn yn golygu y bydd pobl sy'n byw mewn eiddo Band D yn gweld eu bil yn codi £38.48 o fis Ebrill ymlaen.

Cau toildedau?

Yn ôl y cyngor, mae hyn yn cyfateb i godiad o 74c yr wythnos, sy'n codi i 85c yr wythnos pan yn cynnwys yr arian sy'n mynd tuag at gomisiynydd heddlu'r ardal.

Roedd cynlluniau'r cyngor yn cynnwys cau canolfannau gofal Hillside Day a New Willows, cau toiledau yn y ddinas a chodi ffïoedd ar gyfer amlosgfeydd.

Yn ogystal roeddwn nhw'n ystyried cael gwared ar gamerau CCTV o ganol y ddinas.

Mae BBC Cymru wedi ceisio cysylltu â'r cyngor i ofyn pa rai o'r toriadau sydd wedi cael eu cadarnhau, ond doedd neb ar gael i siarad.

'Pwysau anferthol'

Dywedodd Arweinydd y cyngor, Bob Bright: "Mae pwysau anferthol ar ein cyllideb ar gyfer y flwyddyn hon a'r flwyddyn nesaf, ond rydym yn ymwybodol o'r pwysau sy'n wynebu ein trigolion a theuluoedd.

"Mae'n rhaid i ni gydbwyso'r angen i wneud arbedion gyda'r angen i gynnal gwasanaethau ac arbed swyddi."

Mae'r cyngor yn gyfrifol am gyllideb o dros £200 miliwn y flwyddyn.

Cyngor Casnewydd wnaeth weld y toriad lleiaf yn yr arian gan Lywodraeth Cymru, gyda thoriad ariannol o 1.2% cyn chwyddiant.

Straeon perthnasol