Tri chwnstabl wedi eu harestio

  • Cyhoeddwyd

Dywedodd Heddlu Gwent fod tri chwnstabl wedi cael eu harestio ar amheuaeth o wyrdroi cwrs cyfiawnder.

"Mae dau yn byw yn ardal Sir Caerffili a'r llall yn ardal Casnewydd," meddai llefarydd.

"Cafodd y tri eu rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu."

Dywedodd fod y tri wedi eu harestio ar Chwefror 6 ac wedi eu gwahardd o'u gwaith.