Codi treth cyngor 3.95% yn Sir Fynwy

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cyngor Sir Fynwy angen arbed £9m yn ei gyllideb yn 2014/15 ac £20m dros y pedair blynedd nesaf.

Bydd treth cyngor Sir Fynwy yn codi 3.95% ond bydd prif wasanaethau'n cael eu gwarchod.

Sir Fynwy yw'r cyngor diweddaraf i gytuno ar eu cyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Bydd y cynnydd yn y dreth gyngor yn golygu cynnydd o 76 ceiniog yr wythnos i dŷ Band D.

Ond mae gwasanaethau rheng flaen y cyngor yn cael eu harbed, gan gynnwys gwariant ar addysg, cynyddu gwariant ar wasanaethau cymdeithasol a chyflwyno tâl synhwyrol i weithwyr cyflog isel.

Mae'r Cyngor angen arbed £9m yn ei gyllideb yn 2014/15 ac £20m dros y pedair blynedd nesaf.

Roedd Cyngor Mynwy wedi rhoi cyfle i'r cyhoedd gynnig syniadau eu hunain er mwyn arbed arian.

Ymhlith y syniadau roedd sefydlu loteri yn y Sir er mwyn codi arian ar gyfer achosion neu brosiectau penodol a chodi ffi ar bobl sydd ddim yn aelod o'r llyfrgell er mwyn defnyddio'r cyfrifiaduron.

Rhai o awgrymiadau'r cynghorwyr oedd codi prisiau cinio ysgol a phylu golau stryd.

Mae'r syniadau hyn wedi bod drwy broses eang o ymgynghori gyda thrigolion lleol.

Dywedodd y cynghorydd, Phil Murphy, aelod o bwyllgor cyllid y cyngor:

"Mae hwn wedi bod yn broses cyllido hir ac yn un sydd wedi cynnwys pawb...Ein blaenoriaeth yw gweld buddsoddi parhaus i'r pethau sy'n bwysig i bobl Sir Fynwy. Dyna pam y bydd y gyllideb sydd wedi'i chytuno yn gwarchod ysgolion, pobl bregus - yr ifanc a'r hên; gwasanaethau ieuenctid, llyfrgelloedd, amgueddfeydd, canolfannau hamdden a gwasanaethau addysg oedolion. "

Ychwanegodd: "Yn wahanol i gynghorau eraill, nid ydym yn cau pethau. Rydym yn gweithio'n galed i gadw gwasanaethau ar agor a chynnal y pethau sy'n gwneud ein sir yn arbennig.

"Mae ein prif ymrwymiad i adeiladu ysgolion uwchradd newydd, y cyntaf yng Nghil-y-coed a'r ail yn Nhrefynwy, yn parhau."

Dywedodd eu bod yn ceisio cynllunio cyllideb ar gyfer y bedair blynedd nesaf, yn hytrach na dim ond y flwyddyn sydd i ddod.

"Mae agwedd a diddordeb pob Sir Fynwy yn y broses hon dros y chwe mis diwethaf wedi bod yn ysbrydoledig - rydych chi wedi dweud wrthon ni be sy'n bwysig i chi ac rydym wedi creu'n cyllideb o amgylch hyn. "