Ymosodiad: apêl am dystion

Cyhoeddwyd

Mae heddlu'n Llanelli'n apelio am wybodaeth wedi ymosodiad difrifol ar ddyn lleol nos Fercher.

Fe ymosododd rhywun ar y dyn toc wedi 11:00pm ger Heol Tregoning yn ardal Morfa, yn agos at bont sy'n croesi'r rheilffordd.

Dywedodd swyddogion mai "pont ddu" mae pobl lleol yn galw'r bont, sy'n arwain at Ben-y-fan.

Cafodd y dyn ei gludo i'r ysbyty ac mae dyn ifanc 17 oed wedi ei arestio dan amheuaeth o ymosod yn ddifrifol.

Meddai Heddlu Dyfed Powys: "Roedd swyddogion yn yr ardal pan ddigwyddodd y drosedd ac fe lwyddon nhw i ddelio â'r digwyddiad yn gyflym ac effeithlon.

"Fel arfer, bydd yr heddlu yn ardal Morfa yn y dyddiau nesa' i gefnogi'r gymuned".

Gall unrhywun â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu yn Llanelli ar 101 neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.