Rhybudd am eira fore Gwener

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Shareen Moule
Disgrifiad o’r llun,
Roedd eira ar dir uchel ym Mhowys ychydig wythnosau'n ôl, ac mae mwy ar y ffordd yn ôl rhagolygon

Gallai'r tywydd ddrysu'r daith i'r gwaith fore Gwener - mae rhagolygon yn awgrymu bod eira ar y ffordd i Gymru.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn i'r rhan fwya' o'r de ddwyrain a chanolbarth Cymru tan dri o'r gloch y p'nawn.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r rhybudd mewn grym tan 3 o'r gloch ddydd Gwener

Mae nhw wedi newid y rhybudd ar gyfer y Gogledd oedd wedi cael ei roi'n gynharach.

Dywedodd y swyddfa y byddai glaw yn troi'n eira am gyfnod.

Ar dir uchel mae disgwyl i'r rhan fwyaf o'r eira ddisgyn, gyda rhwng 5 - 10 centimedr yn bosibl ym Mannau Brycheiniog, ond gallai'r ffyrdd droi'n slwtsh ar dir isel, hefyd.

Meddai llefarydd ar ran y Swyddfa Dywydd: "Mae disgwyl i ardal o wasgedd isel symud tua'r dwyrain ddydd Gwener."

"Mae ansicrwydd mawr am ei gyfeiriad ac felly am risg a lleoliad unrhyw eira."

Mae'r rhybudd eira mewn grym tan 3 o'r gloch bnawn Gwener.

Mae gyrrwyr yn cael eu rhybuddio i gymryd mwy o ofal nag arfer.

Gaeaf stormus

Mae'r gaeaf wedi bod yn un gwlyb iawn gyda stormydd yn taro Cymru a llifogydd yn effeithio nifer o gymunedau.

Ond mae'r tymheredd wedi bod yn fwyn ac rydym eto i weld sefyllfa debyg i eira mawr y llynedd.

Rydym wedi gweld rhai cawodydd o eira, yn fwyaf diweddar yn y Gogledd a'r Canolbarth yn gynharach y mis hwn, a wnaeth achosi rhywfaint o broblemau teithio.

Mae rhai cynghorau yn wynebu biliau anferth ar ôl stormydd eleni, pan roedd amddiffynfeydd y môr wedi chwalu a difrod wedi'i achosi ar hyd y glannau.

Roedd arfordir Cymru wedi dioddef yn ofnadwy yn y stormydd diwethaf ac fe gafodd Aberystwyth, yn arbennig, ei tharo'n ddifrifol, gyda difrod i'r promenâd a phobl yn gorfod gadael eu cartrefi ar mwy nag un achlysur.

Fe welwyd hefyd hyrddiadau o wynt yn cyrraedd 108 milltir yr awr, a gaeodd ffyrdd, creu llifogydd, achosi difrod i adeiladau, ac, ar un adeg, gadael 90,000 o gartrefi heb bwer.

Straeon perthnasol