Wrecsam yn cymeradwyo cyllideb

  • Cyhoeddwyd
pres
Disgrifiad o’r llun,
Bydd rhaid i holl gynghorau Cymru wneud arbedion yn 2014/15

Mae Cyngor Wrecsam wedi rhoi eu sêl bendith ar eu cyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Penderfynodd y cynghorwyr i godi treth cyngor 3%, sy'n golygu y bydd cyllidebau ysgolion y sir yn cael eu hamddiffyn.

Ond mae cynlluniau i gau canolfannau hamdden yn cynnwys Plas Madoc wedi cael eu cymeradwyo, wrth i'r cyngor geisio gwneud arbedion o £45m erbyn 2018.

Yng nghyd-destun Plas Madoc mae hyn yn golygu mai cael ei reoli gan wirfoddolwyr fel menter gymdeithasol yw'r unig ffordd y bydd posib ei gadw ar agor bellach.

Mae'r cynnydd mewn treth cyngor yn golygu y bydd perchnogion eiddo band D yn gorfod talu £965.40 yn 2014/15.

Meddai arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Neil Rogers: "Mae'r gyllideb yma wedi cael ei benderfynu mewn amgylchiadau anodd iawn gyda'r pwysau sydd wedi cael ei roi ar awdurdodau lleol ar draws Cymru gan San Steffan.

"Hyd yn hyn fel awdurdod rydym wedi gwneud arbedion gwerth bron i £18m dros y tair blynedd ddiwethaf, trwy raglen o newid cyson.

"Fel cyngor mae gennym un o'r strwythurau rheoli mwyaf effeithiol a lleiaf o ran maint yng Nghymru, a wnaethon ni ddim gwastraffu amser wrth fynd ymlaen a gwneud arbedion yn y maes yma, ac mi fyddwn yn parhau i wneud hyn."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol