Ymchwil ar gamblo ac ymateb yr ymennydd gan Brifysgol

  • Cyhoeddwyd
Gemau Slot.
Disgrifiad o’r llun,
Dangosodd ymchwilwyr gem slot yn dangos canlyniadau o guro, colli a dod yn agos i ddynion oedd yn gamblo a rhai oedd ddim

Gall bron â churo wrth chwarae gemau slot greu'r un ymateb niwral â churo go iawn i bobl sy'n gamblo, yn ôl ymchwil gan Brifysgol Abertawe.

Mae gwyddonwyr yno wedi bod yn cydweithio gyda rhai ym Mhrifysgol Caerwysg wrth ymchwilio i newidiadau yn yr ymennydd sy'n digwydd pan fydd pobl yn defnyddio'r peiriannau slot, sydd i'w gweld mewn siopau, tafarndai a siopau betio.

Yn ôl Dr Simon Dymond o adran seicoleg Prifysgol Abertawe a arweiniodd yr ymchwil, mae'r ymennydd yn prosesu digwyddiadau lle mae gamblwr bron iawn yn curo, yn debyg iawn i rhai lle maen nhw'n yn ennill go iawn.

Neges debyg

Meddai "Wrth gwrs, colli ydi bron â churo, ond mae'r ymennydd yn dehongli'r neges fel un debyg iawn i'r teimlad ma pobl yn cael wrth guro.

"Mae gweithgaredd drydanol yr ymennydd, wedi ei bwysleisio yn yr amlder amrediad theta (4 i 7Hz), ac rydym yn gwybod mai'r amrediad yma sy'n prosesu canlyniadau ennill a cholli.

"Gwelir gemau slot mewn siopau betio ar y stryd fawr, maen nhw'n beiriannau gyda ffigyrau penodedig o guro a cholli, ond mae ganddynt ffyrdd cyfrwys o ddweud wrth y rhai sydd yn eu chwarae, eu bod yn agos iawn i guro.

"Un o'r ffyrdd mae hyn yn ymddangos ydi'r 'effaith dod yn agos i guro', lle fydd y peiriant yn dangos llinell gyda dau allan o'r tri symbol sydd eu hangen, yn ymddangos.

"Mae ymchwil yn dangos y gall hyn berswadio person i barhau i gamblo."

Sganio'r ymennydd

Dangosodd ymchwilwyr gem slot yn dangos canlyniadau o guro, colli a dod yn agos, i ddynion oedd yn gamblo a rhai nad oeddynt yn gwneud hyn.

Tra roeddynt yn edrych ar y canlyniadau roedd eu hymennydd yn cael ei sganio ac yn mesur yr amseriad a lleoliad ymateb yr ymenydd i'r gwahanol ganlyniadau.

Gwelodd y tîm bod gweithgarwch theta yn cynyddu yn rhannau yr insula a'r cortecs orbitofrontal, pan welwyd canlyniad dod yn agos i guro.

Wrth weld canlyniad sy'n agos at guro, gall y peson barhau i gamblo er eu colledion.

Mae'n bosib y gall ragor o ymchwil ddarganfod pobl sydd mewn perygl o droi'n gaeth i gamblo.

Ychwanegodd, Dr Dymond: "Mae problemau gamblo yn achos pryder cymdeithasol, ond mae'n bwysig nodi nad ydi'r astudiaeth yn dangos bod ymateb yr ymenydd i bron a churo yn creu problemau gamblo.

"Mi fedrwn gasglu bod cynnydd yng ngweithgarwch theta yr ymennydd mewn gamblwyr, yn gyfrifol am yr 'effaith bron â churo'."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol