Gwahardd 11 o staff cartref gofal yn Llandysul

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y saith o bobl sy'n byw yn y cartref yn cael eu symud

Mae 11 o staff cartref preswyl y bydd Cyngor Ceredigion yn ei gau wedi eu gwahardd o'r gwaith.

Dywedodd y cyngor fod angen gweithredu fel y gallai ymchwilwyr annibynnol edrych ar bryderon am amddiffyn oedolion bregus.

Yr wythnos ddiwethaf fe gadarnhaodd yr awdurdod y byddai cartref preswyl Awel Deg yn Llandysul yn cau oherwydd "problemau staffio".

Mae'r cyngor yn bwriadu ail-agor y cartref fel canolfan ofal dementia.

Lle i 26

Ar hyn o bryd mae saith o bobl yn byw yn Awel Deg ond mae lle i 26 yno.

Cafodd y cartref ei feirniadu gan arolygwyr fis Mai y llynedd oherwydd diffyg rhaglen weithgareddau.

Mae'r cyngor, sy'n gyfrifol am y cartref, yn bwriadu dod o hyd i rywle arall i'r bobl fyw ynddo cyn cau'r cartref ymhen wythnos.

Fe fydd y penderfyniad yn golygu cyfnod o fis o ymgynghoriad diswyddo gyda 29 o aelodau llawn-amser a 12 o aelodau eraill o staff.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran y cyngor y byddai'r cartref ynghau am chwe mis fwy na thebyg gyda'r bwriad o agor canolfan dementia yno.

Ychwanegodd: "Mae 11 o staff wedi eu gwahardd dros dro.

"Mae hwn yn fesur niwtral er mwyn galluogi i ymchwiliad annibynnol edrych ar bryderon am amddiffyn oedolion bregus."

Adroddiad beirniadol

Fis Mai y llynedd, fe feirniadodd adroddiad Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru y cartref gan "nad oedd yna unrhyw raglen weithgareddau wedi ei strwythuro yn cael ei darparu i breswylwyr y cartref".

Roedd yr adroddiad wedi ymweliad arolygol fis cyn hynny.

Ychwanegodd yr adroddiad: "Fe gafodd pobl eu gweld yn eistedd mewn lolfeydd gyda theledu, ac fe ddywedwyd nad oedden nhw'n gallu ei weld na'i glywed yn iawn.

"Mae hyn yn golygu bod gan y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth ddiffyg diddordeb ac nad ydyn nhw wedi eu boddhau."