Siân James, AS Dwyrain Abertawe, ddim am sefyll eto

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Siân James wedi bod yn AS dros Ddwyrain Abertawe ers naw mlynedd

Mae Siân James, Aelod Seneddol Llafur dros Ddwyrain Abertawe, wedi cyhoeddi na fydd hi'n sefyll yn yr etholiad cyffredinol y flwyddyn nesa'.

Bydd hi'n dweud yn ffurfiol wrth aelodau ei phlaid yn lleol nos Wener ei bod yn teimlo ei bod yn bryd iddi ganolbwyntio ar ddiddordebau ymgyrchu eraill.

Dywedodd: "Mae wedi bod yn fraint cael gwasanaethu pobl Dwyrain Abertawe ond dim ond hyn a hyn o bethau allwch chi eu gwneud yn San Steffan.

"Rwy'n credu bod yr amser yn iawn i mi ganolbwyntio ar gyfleoedd ac ymgyrchoedd eraill yng Nghymru, yn enwedig materion yn ymwneud â chyfiawnder cymdeithasol."

Ychwanegodd ei bod yn gobeithio ymhelaethu ar ei chynlluniau yn y misoedd i ddod.

Yn gyn gyfarwydwr gydag elusen Cymorth i Fenywod Cymru, cafodd Mrs James ei hethol gynta' yn 2005.

Roedd hi wedi magu diddordeb mewn gwleidyddiaeth a materion cyhoeddus yn ystod Streic y Glowyr, pan oedd yn aelod o grŵp ymgyrchu lleol.

Mae wedi ymgyrchu dros nifer o faterion, gan gynnwys pwyso am fesurau llymach i ddiogelu pobl ifanc sy'n defnyddio gwelyau haul.