Dyn wedi marw ar ôl gwrthdrawiad

  • Cyhoeddwyd
Heol y Trelai, Caerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y ffordd yn Nhrelai ar gau am bump awr

Mae dyn oedrannus wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad rhwng cerbyd a cherddwr yn Nhrelai, Caerdydd nos Sadwrn.

Bu farw John Roberts, oedd yn 85 oed ac yn byw'n lleol, yn sgil yr anafiadau a ddioddefodd yn y gwrthdrawiad.

Fe gafodd Mr Roberts ei gludo i Ysbyty'r Brifysgol tua 12.40 y bore, ond fe fu farw bore Sul.

Roedd y ffordd wedi'i chau am bump awr wedi'r gwrthdrawiad a ddigwyddodd tua 12.30 yn y nos.

Roedd Heddlu De Cymru yn dal i apelio am wybodaeth ac am dystion welodd y gwrthdrawiad rhwng cerbyd melyn Iveco a'r cerddwr ar Heol y Felin yn Nhrelai, Caerdydd nos Sadwrn.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un a welodd yr hyn ddigwyddodd, neu a oedd wedi stopio i helpu, i gysylltu gyda nhw trwy ffonio 101 neu Taclo'r Tacle ar y rhif 0800 555 111 gan roi'r rhif cyfeirnod 14 000 58939.