BBC Cymru Fyw

Cymru 27-6 Ffrainc

Published
image copyrightGetty Images
image captionSgoriodd George North gais wedi llai na phum munud yn Stadiwm y Mileniwm
Cymru 20-6 Ffrainc
Mae gobeithion Cymru o ennill Pencampwriaeth y Chwe Gwlad wedi atgyfodi yn dilyn buddugoliaeth yn erbyn Ffrainc yng Nghaerdydd nos Wener.
Daeth ergyd i Gymru cyn y gic gyntaf hyd yn oed gyda'r newyddion fod Alun Wyn Jones wedi anafu'i droed ddydd Iau ac na fyddai'n medru chwarae yn erbyn Ffrainc.
Jake Ball o'r Scarlets ddaeth i lenwi'r bwlch, ac yn syth wedi'r gic gyntaf, fe ddaeth calondid i'r cochion.
Yn dilyn trosedd gan flaenasgellwr Ffrainc fe ddaeth cyfle cynnar i Leigh Halfpenny gyda chic gosb, ac fel arfer fe lwyddodd - 3-0 i Gymru gyda dau funud ar y cloc.
O fewn pum munud fe drodd calondid yn orfoledd. Fe gafodd y penderfyniad i chwarae George North yn y canol lawer o sylw yn yr wythnos, a North oedd yn gyflym i ymateb pan ollyngwyd y bêl yn agos i linell gais Ffrainc.
Cais i North, ond camgymeriad prin gan Halfpenny gyda'r trosiad - 8-0 ar ôl pum munud.

Ciciau cosb

Roedd y Ffrancwyr wedi'u hysgwyd, ac fe arweiniodd diffyg disgyblaeth i gyfle arall i Halfpenny gyda chic gosb o'r llinell hanner. Llwyddiant arall - 11-0 - ac roedd y gobeithion am bencampwriaeth arall yn dechrau aildanio.
Roedd Ffrainc yn meddwl eu bod wedi sgorio cais pan fanteisiodd Huget ar gamgymeriad i groesi yn y gornel, ond penderfynodd y dyfarnwr fod Ffrainc wedi taro'r bêl ymlaen ac ni chafodd y cais ei ganiatáu.
Ond roedd y gwrthymosod gan Ffrainc yn rhybudd i Gymru o'r gallu sydd yng ngharfan yr ymwelwyr.
Fe wnaeth Halfpenny a Dossain gyfnewid ciciau cyn i'r Ffrancwr fethu gyda chic gymharol hawdd i gau'r bwlch ymhellach.
Oherwydd hynny fe gafodd y dyletswyddau cicio eu trosglwyddo i'r maswr ifanc Jules Plisson, ac fe fanteisiodd ar drosedd arall i sgorio cyn i Halfpenny ateb gyda dwy gic gosb ei hun i adael Cymru ar y blaen o 20-6 ar yr egwyl.
image copyrightGetty Images
image captionSam Warburton sgoriodd yr ail gais i sicrhau'r fuddugoliaeth ysgubol

Cardiau melyn

Yn wahanol iawn i'r hanner cyntaf doedd dim sgorio yn y deng munud cyntaf o'r ail, ond roedd y diolch am hynny i Rhys Priestland am dacl ardderchog i arbed cyfle gwych am gais i'r Ffrancwyr.
Fe welodd Gethin Jenkins a Nicolas Mas gerdyn melyn yr un am drosedd yn y sgrym - deng munud o 14 yn erbyn 14 felly.
Ond wrth i'r deng munud yna ddod i ben fe welodd Louis Picamoles - wythwr dylanwadol y Ffrancwyr - gerdyn melyn hefyd am drosedd yn y sgarmes rydd ac roedd gan Gymru un dyn yn fwy.
Fe fanteisiodd Cymru yn syth. Yn dilyn rhediad gwych gan Jamie Roberts fe groesodd Sam Warburton am ail gais i Gymru, a gyda throsiad hawdd i Halfpenny roedd y bwlch yn un pwynt ar hugain.
Wrth i nifer o chwaraewyr Cymru gael eu heilyddio fe gawson nhw i gyd gymeradwyaeth gan y dorf, ond neb yn fwy nag Adam Jones a Rhys Webb ac roedd gan y coesau ffres ddeng munud yn weddill i gadw'u gafael ar y fuddugoliaeth.
Roedd y fuddugoliaeth yn seiliedig ar amddiffyn ardderchog gan y Cymry.
Bydd mwy o hynny yn Twickenham yn gwneud pethau'n ddiddorol yn y bencampwriaeth.

Straeon perthnasol

  • Iwerddon 26-3 Cymru