Llofruddiaeth babi: Dyn yn y llys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Bu farw Alfie Sullock bedwar diwrnod wedi iddo fynd i'r ysbyty

Mae dyn wedi ymddangos gerbron Llys y Goron Caerdydd ar gyhuddiad o ladd babi chwe wythnos oed.

Roedd honiadau bod Michael Pearce, 32 oed, wedi lladd Alfie Sullock pan gafodd ei adael i warchod y babi gan ei fam Donna.

Roedd hi a Mr Pearce yn gariadon ac roedd hi wedi mynd am noson allan gyda ffrindiau am y tro cyntaf ers i Alfie gael ei eni.

Disgrifiad o’r llun, Mae disgwyl i'r achos yn erbyn Mr Pearce ddechrau ym mis Gorffennaf

Mae Mr Pearce wedi pledio'n ddieuog i'r cyhuddiad mewn gwrandawiad blaenorol ym mis Tachwedd y llynedd.

Cafodd y babi ei gludo ar frys i'r ysbyty gan barafeddygon oriau wedi iddo gael ei adael yng ngofal Mr Pearce ym mis Awst 2013.

Roedd yntau wedi ffonio 999 a dweud nad oedd y babi'n anadlu ond methodd meddygon yn yr ysbyty ei adfywio a bu farw bedwar diwrnod ar ôl cyrraedd yno.

Mae'r diffynnydd yn y ddalfa ac mae disgwyl i'r achos yn ei erbyn ddechrau ym mis Gorffennaf.

Straeon perthnasol