Glo brig: dim achos yn erbyn chwech

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r honiadau yn ymwneud â phedwar safle glo brig, gan gynnwys East Pit yn Nyffryn Aman

Fydd dim achos yn erbyn chwech oedd wedi'u cyhuddo o gynllwynio i dwyllo mewn cysylltiad â phedwar safle glo brig yn ne Cymru.

Roedd y chwech - a oedd yn cynnwys cyn brif weithredwr Clwb Pêl-droed Caerdydd, Alan Whiteley, a chyn gyfarwyddwyr Celtic Energy, Richard Walters a Leighton Humphreys - wedi'u cyhuddo o gynllwynio i dwyllo cynghorau Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr a Phowys, yn ogystal â'r Awdurdod Glo.

Yn Llys y Goron Caerdydd penderfynodd y barnwr, Mr Ustus Hickinbottom, na allai'r achos barhau.

Roedd yr erlyniad yn honni fod y chwech wedi cynllwynio i sefydlu cwmni ar Ynysoedd Virgin y DU, a throsglwyddo perchnogaeth dros y safleoedd glo brig i'r cwmni newydd (Celtic Regeneration), fel na fyddai Celtic Energy yn gorfod adfer y safleoedd ar ôl gorffen cloddio.

Gallai'r gwaith hwnnw fod wedi costio hyd at £115 miliwn.

Dywedodd y barnwr nad oedd y chwe diffynnydd wedi gweithredu'n anghyfreithlon hyd yn oed petaen nhw wedi ymddwyn yn anonest.

"Does dim modd galw ymddygiad cyfreithlon yn anghyfreithlon ar unrhyw gyfri'," meddai.

'Moesoldeb masnachol'

Ychwanegodd nad oedd y cynghorau lleol na'r Awdurdod Glo wedi diodde' colled ariannol oherwydd y sefyllfa.

Clywodd y llys y gallai'r chwech fod wedi bod yn ymwybodol fod y cynllun yn anghyfreithlon ac y gallai arwain at erlyniad ond eu bod wedi gofyn am gymorth cyfreithiol ar sail hynny.

Yn ôl y barnwr, ni allai wneud sylw am "foesoldeb masnachol".

Wrth ymateb i benderfyniad y barnwr, dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Twyll Difrifol: "Rydym yn edrych ar y dyfarniad yn fanwl. "