Pallial: 37 dan amheuaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae 255 o bobl wedi dod ymlaen i gofnodi adroddiadau o gamdrin honedig.

Mae swyddogion Ymgyrch Pallial, sy'n ymchwilio i honiadau o droseddau rhyw hanesyddol yng ngogledd Cymru, yn dweud bod 37 o bobl dan amheuaeth.

Yn ôl Prif Swyddog ymchwiliad yr Asiantaeth Droseddau Genedlaethol (NCA), Ian Mulcahey: "Mae'r nifer o bobl sy'n dod ymlaen i gofnodi honiadau o gam-drin rhywiol mewn cartrefi gofal yn y gogledd yn dal i gynyddu.

"Erbyn dechrau Chwefror 2014, roedd 255 o bobl wedi gwneud un honiad neu fwy.

"Mae'r heddlu'n ymchwilio i wybodaeth sydd wedi cael ei roi gan 212 o bobl hyd yma, ac mae hyn wedi arwain at 37 o bobl fod dan amheuaeth.

"Mae 19 o'r rhain wedi cael eu harestio a'u holi, mae tri wedi mynd i orsafoedd heddlu'n wirfoddol i gael eu holi, ac mae 12 wedi marw bellach."

"Mae'r heddlu yn dal i chwilio am 3 arall, sydd efallai yn byw tramor erbyn hyn.

"Mae un person wedi cael ei gyhuddo o nifer fawr o droseddau rhyw," meddai Mr Mulcahey.

Eisoes, mae Ymgyrch Pallial wedi derbyn dros 120 o enwau neu fanylion bras o droseddwyr honedig, ac mae'r gwaith yn parhau i'w hadnabod.

Mae yna, o bosib, 61 o ail-droseddwyr o fewn y rhif hwn, ac efallai bod 17 ohonyn nhw wedi marw, ond mae angen mwy o ymchwil i'r wybodaeth yma gael ei gadarnhau neu ei ddiystyru.

Troseddau rhwng 1953 - 1995

Fe ddechreuodd Ymgyrch Pallial ym mis Tachwedd 2012 yn dilyn cais gan Mark Polin, Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, ac mae tîm o 26 o swyddogion yn gweithio ar yr ymchwiliad.

Y gred ydi bod y troseddau dan sylw wedi digwydd rhwng 1953 a 1995 ar fechgyn, merched ac oedolion ifanc rhwng chwech ac 19 oed.

Mae cyfanswm o 28 o gartrefi gofal yn y gogledd yn rhan o'r ymchwiliad.

Yr Asiantaeth Droseddau Genedlaethol (NCA) sy'n arwain yr ymchwiliad gyda chefnogaeth heddluoedd ar draws Lloegr ynghyd ag awdurdodau lleol ac elusennau.

Mae cost rhan dau o'r ymchwiliad, rhwng Mai a Thachwedd 2013, wedi cyrraedd £727,000, ac yn cael ei dalu gan y Swyddfa Gartref.

Straeon perthnasol