Ian Watkins: Angen ymchwiliad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd Ian Watkins ddedfryd o 35 mlynedd ym mis Rhagfyr 2013

Mae galwadau am ymchwiliad wedi honiadau y gallai Ian Watkins fod wedi ei stopio flynyddoedd cyn iddo gael ei ddal.

Ym mis Rhagfyr y llynedd cafodd y canwr o Bontypridd ei garcharu am 29 mlynedd ar ôl cyfaddef cyfres o droseddau rhyw yn ymwneud â phlant.

Ond mae gan BBC Cymru dystiolaeth newydd sydd yn dangos fod y gwasanaethau cymdeithasol yn ogystal â'r heddlu wedi cael gwybod bod yna bryderon difrifol amdano, a hynny yn dyddio nôl i 2008.

Mae Joanne Mjadzelics, oedd yn gyn 'escort' ac a gafodd berthynas rhywiol gyda Watkins, yn dweud iddi ddweud sawl gwaith wrth y gwasanaethau cymdeithasol am ei hofnau ynghylch Watkins.

"Roedd y galwadau yn gyson am yr un ferch fach. Bob tro o'n i yn gwybod nad oedd fy ngwynion i yn cael unrhyw effaith gyda'r heddlu, fydden i yn mynd at y gwasanaethau cymdeithasol ac yn dweud, 'Allwch chi ddim gwneud dim am hyn?'"

Yn 2008 mi ddywedodd Ms Mjadzelics wrth yr heddlu ei bod hi yn poeni fod Watkins eisiau cam-drin plant.

Llun plentyn

Mae'n dweud ei bod hi hefyd wedi anfon llun o blentyn at yr heddlu a'r gwasanaethau cymdeithasol. Mae'r BBC wedi gweld y llun ac mae'n dangos merch ifanc tua phedair oed.

Yn ei llaw mae ffrâm llun, ac ar ben hwnnw mae llafn rasel a llinell o bowdr gwyn, ac yn ei llaw arall papur £20 wedi ei rholio. Yn ôl Ms Mjadzelics mi ddywedodd Watkins mai cocên oedd y powdr gwyn.

Mae tad y ferch wedi dweud iddo gysylltu efo'r gwasanaethau cymdeithasol a'r heddlu. Mae'n dweud pan wnaeth o gofnodi ei bryderon y dywedon nhw wrtho fo i beidio 'gwneud dim byd arall achos fe allai ddinistrio gyrfa Ian'.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dweud bod y gwasanaethau cymdeithasol wedi gweithredu yn ôl y canllawiau yn dilyn yr hyn ddywedodd Ms Mjadzelics wrthyn nhw ym mis Rhagfyr 2008.

Ond maen nhw wedi gwrthod gwneud sylw ynglŷn â'r honiadau ei bod hi wedi cysylltu gyda nhw sawl gwaith.

Maen nhw hefyd wedi gwrthod dweud os bydd yna adolygiad yn cael ei gynnal i'r ffordd y gwnaethon nhw weithredu.

Ymchwiliad

Mae arbenigwr yn y maes gwarchod plant, David Niven - sydd hefyd yn gyn cadeirydd Ymddiriedolaeth Brydeinig y Gwasanaethau Cymdeithasol - wedi dweud bod angen cynnal ymchwiliad.

Mae'n dweud bod angen gwneud hyn er mwyn darganfod beth yn union ddigwyddodd rhwng y gwasanaethau cymdeithasol a'r heddlu ac i weld os oes yna wersi i'w dysgu.

"Achos y nifer o blant oedd ynghlwm â'r peth, nifer y lluoedd, nifer y bobl broffesiynol oedd yn ymwneud gyda'r penderfyniadau, mae yna angen am ryw fath o ymchwiliad mawr fydd yn dryloyw ac yn addysgiadol ar gyfer gweithwyr yn y maes ar draws Cymru a Lloegr," meddai.

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) yn ymchwilio honiadau o gamymddwyn gan dditectif sarjant o Heddlu De Cymru ynghyd â'r ffordd yr oedd yn cael ei rheoli.

Dywedodd Heddlu'r De eu bod wedi "gwella a chryfhau" eu hymatebion yn uned gwarchod y cyhoedd - sy'n delio gyda cham-drin plant ynghyd â materion eraill fel trais yn y cartref a phobl sydd ar goll.

Mae Heddlu De Cymru yn dweud ei bod nhw wedi gweld materion sydd yn destun pryder iddyn nhw ac wedi cyfeirio'r mater yn wirfoddol at yr IPCC. Mae'r IPCC hefyd yn ymchwilio Heddluoedd De Sir Efrog a Sir Bedford.

Does dim disgwyl i'r ymchwiliad ddod i ben am sawl mis arall.

Bydd Week in Week Out - The Valleys Boy Who Became a Monster yn cael ei darlledu am 10:35pm nos Fawrth, Chwefror 19 ar BBC1 Cymru.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol