Wylfa: Ymgynghoriad Cyngor Ynys Môn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bydd gan drigolion chwe wythnos i leisio barn

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi dechrau cynnal ymgynghoriad cyhoeddus er mwyn casglu barn y cyhoedd am ddogfen fydd yn ganolog i ddatblygu ac adeiladu gorsaf niwclear newydd ar yr ynys.

Fe fydd gan drigolion chwe wythnos i leisio eu barn ar ddogfen ddrafft 'Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Adeiladu Gorsaf Niwclear Newydd'. Bydd y ddogfen yn sefydlu gweledigaeth ac amcanion y cyngor ar gyfer Wylaf Newydd, yn ogystal â datblygiadau cysylltiedig, yn ôl datganiad gan Gyngor Môn.

Dywedodd Cyfarwyddwr Datblygu Cynaliadwy Môn, Arthur Owen: ''Bydd adeiladu gorsaf niwclear newydd yn golygu nifer o heriau yn ogystal â chyfleoedd economaidd sylweddol. Nod y CCA newydd fydd helpu'r Cyngor i wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn gysylltiedig ag adeiladu'r orsaf niwclear newydd.''

Wedi ei chwblhau, bydd dogfen 'CCA Adeiladu Gorsaf Niwclear Newydd' yn sefydlu amcanion y cyngor ar gyfer Wylfa Newydd, ac mae'r cyhoedd yn cael eu hannog i fynychu digwyddiadau cyhoeddus fydd yn cael eu cynnal yn:

  • Cemaes (Gwesty'r Harbwr) Chwefror 18, 11am-7pm;
  • Caergybi (Uned y Cadlanciau Mor, Traeth Newry) Chwefror 19, 11am-7pm;
  • Llangefni (Neuadd y Dref) Chwefror 20, 11am-7pm.

Yn ôl deilydd y portffolio Cynllunio, y Cynghorydd Arwel Roberts: ''Bydd adborth y cyhoedd yn hanfodol er mwyn i ni allu sicrhau bod y ddogfen CCA Adeiladu Gorsaf Niwclear Newydd derfynol yn un gadarn sy'n ategu'r polisïau cenedlaethol a lleol presennol ac yn cynnig gweledigaeth glir i'r Awdurdod wrth ymdrin gyda cheisiadau sy'n gysylltiedig ag adeiladu gorsaf niwclear newydd."

Mae'r dogfennau ymgynghori ar gael ar wefan Cyngor Sir Ynys Môn.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol