Dros 5,000 yng Nghymru dal heb drydan wedi tywydd garw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Scottish Power bod y gwaith o drwsio yn parhau ddydd Gwener

Mae dros 5,000 o gartrefi yn dal i fod heb drydan wedi'r tywydd garw'r wythnos yma, gyda rhagor o rybuddion am wynt a glaw dros y penwythnos.

Dywedodd Scottish Power eu bod yn delio gyda nifer fawr o alwadau yn ymwneud â'r tywydd yng nghanolbarth a gogledd Cymru, yn sgîl y storm darodd ddydd Mercher.

Doedd eu llefarydd methu â rhoi ffigwr pendant ar gyfer Cymru pan siaradodd BBC Cymru ag o, ond dywedodd ei fod yn credu bod rhyw 5,000 i 6,000 o dai'n parhau i gael eu heffeithio.

Dywedodd y cwmni bod storm arall nawr yn achosi mwy o broblemau ac wedi atal gweithwyr rhag ceisio trwsio'r llinellau pŵer gafodd eu heffeithio.

Mae disgwyl rhagor o wyntoedd cryf ddydd Sadwrn, ac mae eira yn bosib ar dir uchel.

Ar un adeg ddydd Mercher roedd hyd at 100,000 o gartrefi heb gyflenwad trydan, wrth i wyntoedd o dros 100mya daro rhannau o Gymru.

Fore Gwener, dywedodd Western Power Distribution eu bod wedi adfer cyflenwadau yn y de a'r gorllewin.

Mae Scottish Power wedi cyhoeddi eu bod yn fodlon talu am brydau ar gyfer cwsmeriaid sydd wedi bod heb drydan ers dydd Mercher.

Mae'r cwmni'n dweud eu bod yn fodlon talu £10 y pryd, hyd at £30 y diwrnod y pen, am bob diwrnod mae cwsmer wedi bod heb drydan.

Dylai cwsmeriaid gadw prawf eu bod wedi talu am y prydau er mwyn eu galluogi i brosesu'r taliadau.

'Cawodydd'

Mae disgwyl mwy o dywydd garw dros y penwythnos, all olygu mwy o broblemau.

Dywedodd cyflwynydd tywydd BBC Cymru, Llŷr Griffiths-Davies, y byddai mwy o law brynhawn Gwener a dros nos, ac oherwydd bod llawer o ddŵr ar wyneb y ffyrdd y gall arwain at lifogydd pellach.

Ychwanegodd y gall y glaw droi yn eira ar dir uchel, gan achosi peryglon pellach i deithwyr.

Cyhoeddodd y Swyddfa Dywydd ddau rybudd melyn - un ar gyfer glaw a'r llall ar gyfer eira - ac mae manylion rhybuddion llifogydd ar y wefan hon.

Mae rhai ysgolion yn Sir Benfro, Wrecsam ac yng Ngwynedd ar gau oherwydd difrod i'r adeiladau neu ddiffyg cyflenwad trydan.

Problemau

Mae'r tywydd yn dal i achosi problemau i deithwyr.

Cyhoeddodd cwmni trenau First Great Western fod rhai trenau o Abertawe i Lundain fore Gwener wedi'u canslo oherwydd llifogydd.

Ychwanegodd cwmni Irish Ferries bod yr holl longau cyflym rhwng Dulyn a Chaergybi wedi'u canslo ond y byddai cwsmeriaid yn gallu teithio ar y llongau mawr arferol.

Dylai teithwyr ffonio llinellau cymorth y cwmni am fwy o fanylion.

Mae Pont Cleddau yn Sir Benfro ar gau i gerbydau uchel ar hyn o bryd ac mae'r A48 ar Bont Hafren ar gau wedi i lori droi ar ei hochr.

Oherwydd y glaw mae perygl o fwy o lifogydd ac mae eira'n bosib ar dir uchel.

Mae'n debyg bod ardal Blaenau'r Cymoedd yr holl ffordd fyny tuag at Gonwy'n debygol o gael eu heffeithio gan broblemau, gyda hyd at 5cm o eira'n bosib.

Mae'r rhagolygon yn dangos ei bod yn debygol i'r eira droi'n law yn ystod y prynhawn.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol