Sied Dylan Thomas ar daith fel rhan o ddathliadau 100

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Sir Gaerfyrddin
Disgrifiad o’r llun,
Copi o sied 'sgwennu'r bardd ger ei gartref yn Nhalacharn fydd yn mynd ar daith o amgylch Prydain yn rhan o ddathliadau canmlwyddiant geni'r bardd.

Bydd copi o sied 'sgwennu Dylan Thomas yn teithio o amgylch Prydain yn rhan o ddathliadau canmlwyddiant geni'r bardd.

Cafodd y sied ei hadeiladu fis diwethaf.

Gall ymwelwyr ddyfeisio gair newydd i'w gyhoeddi yng 'Ngeiriadur Dylan', i anrhydeddu cariad y bardd at eiriau.

Mae'r sied wreiddiol ger cartref y bardd yn Nhalacharn, Sir Gâr, llu bu Thomas yn byw am bedair blynedd cyn ei farwolaeth yn 1953.

Fe gafodd sylw penodol ei roi at fanylion y sied, yn cynnwys hen luniau â'u corneli wedi cyrlio ar y waliau.

Yn ystod y daith, bydd y sied yn ymweld â Gŵyl y Gelli, Sioe Frenhinol Cymru a'r Eisteddfod Genedlaethol.