Powys yn adennill 95% a arian Landsbanki

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Cyngor Powys yw'r diweddaraf i adennill eu harian yn ôl gan fanc Landsbanki o Wlad yr Iâ

Mae Cyngor Sir Powys wedi 'gwerthu' dyled oedd gan fanc Landsbanki o Wlad yr Iâ iddyn nhw.

Mae wedi gwneud hynny ynghyd â nifer o gredydwyr neu awdurdodau lleol sydd wedi gwerthu'u dyled drwy'r un broses ocsiwn cystadleuol.

Roedd y pris yn seiliedig ar ffigwr gafodd ei osod gan y Cyngor ar sail cyngor cyfreithiol ac ariannol gan y Gymdeithas Lywodraeth Leol, a thrwy eu dadansoddiad nhw'u hunain o'r sefyllfa ariannol.

Mae'r cyngor eisoes wedi derbyn yr arian, a hynny mewn punnoedd.

Mae'r gwerthiant yn golygu bod y cyngor wedi adennill 95% o'r £2 miliwn a fuddsoddwyd yn wreiddiol gyda Landsbanki.

Mae'r cyngor yn dweud eu bod wrth eu boddau eu bod wedi gallu cael cymaint ohono'n ôl.

Colli adeg y cwymp

Roedd Landsbanki yn un o nifer o fanciau aeth i'r wal yn 2008 gyda miliynau o bunnau o arian awdurdodau lleol Cymru yn eu coffrau.

Pan ddigwyddodd y cwymp ariannol, roedd wyth o gynghorau lleol Cymru a thri o'r lluoedd heddlu wedi buddsoddi £66 miliwn mewn banciau neu eu his-gwmnïau yng Ngwlad yr Iâ.

Cafodd yr arian ei fuddsoddi pan oedd y banciau yn ffynnu cyn y cwymp - ac ar un adeg roedd banciau yn cynnig cyfraddau llog o 18%.

Ers hynny, mae cynghorau Castell-nedd Port Talbot a Chaerffili wedi llwyddo i gael tua 60% o'u harian yn ôl, ac mae Heddlu De Cymru wedi derbyn tua hanner y £7 miliwn yr oedden nhw wedi buddsoddi gyda'r banciau.

Wythnos yn ôl, fe gyhoeddodd Cyngor Sir y Fflint eu bod wedi derbyn 92% o'u harian yn ôl.

Straeon perthnasol