Theatr Sherman Cymru'n wynebu toriadau

Cyhoeddwyd

Mae Theatr Sherman Cymru yng Nghaerdydd wedi dweud eu bod yn gorfod ailstrwythuro oherwydd bygythiadau toriadau.

Dechreuodd y cyfarwyddwr artistig Rachel O'Riordan yn ei gwaith yr wythnos ddiwetha'.

Yn Hydref 2013 roedd Cyngor Caerdydd wedi dweud na fydden nhw'n ariannu o Ebrill 1 ymlaen.

Os yw'r cyngor o blaid hyn bydd y theatr yn colli £161,000 ac mae disgwyl penderfyniad ym mis Mawrth.

Yn Rhagfyr roedd Cyngor y Celfyddydau wedi dweud y byddai 2.5% yn llai o ariannu o Ebrill 1 ymlaen, hynny yw £29,375 yn llai.

Dywedodd llefarydd ar ran y theatr: "At ei gilydd fe fydd £190,376 o grantiau'n cael eu colli.

"Felly mae angen i ni ailfeddwl sut y gallwn ni symud ymlaen a gwireddu gweledigaeth y cyfarwyddwr artistig newydd.

" ... gan ein bod yn gyflogwr cyfrifol ac yn derbyn arian cyhoeddus, rydyn ni wedi gofyn am gyngor arbenigol a byddwn yn ystyried pa gamau fydd eu hangen er mwyn lleihau costau."

Straeon perthnasol