Gwahardd Angharad Anwyl rhag bod yn gyfarwyddwr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Angharad Anwyl wedi cael ei gwahardd rhag bod yn gyfarwyddwr cwmni am dair blynedd.

Mae perchennog gwesty yng Nghaernarfon wedi ei gwahardd rhag bod yn gyfarwyddwr cwmni am dair blynedd am beidio talu digon o dreth.

Cafodd Angharad Anwyl, cyfarwyddwr cwmni Gwesty'r Castell oedd yn rhedeg y gwesty ar Y Maes yng Nghaernarfon, ei gwahardd am beidio talu'r Swyddfa Dreth a Chyngor Gwynedd.

Mae'r gwaharddiad yn sgil ymchwiliad y Gwasanaeth Methdalu.

Fe ddatgelodd yr ymchwiliad fod Gwesty'r Castell Cyf wedi dod i ben ar Chwefror 9 2012, gyda dyled o £146,000.

Ar y dyddiad hwnnw, roedd dyledion trethi busnes o £18,347 oedd yn dyddio'n ôl i 2010-11 a dyledion treth ar werth o o leiaf £50,444 yn dyddio'n ôl i Dachwedd 2010.

Dangosodd yr ymchwiliad bod y cwmni o Dachwedd 2010 ymlaen wedi talu £518,393 i wahanol gredydwyr ond doedd dim taliadau i Swyddfa Cyllid a Thollau EM ar gyfer treth ar werth.

Dywedodd y Pennaeth Ymchwiliadau Methdalu, Robert Clarke: "Mae dyletswydd ar gyfarwyddwyr cwmnïau i sicrhau bod busnesau yn cyflawni eu goblygiadau cyfreithiol, gan gynnwys talu treth."

Mae Angharad Anwyl, 65 oed, wedi cytuno na fydd hi'n gweithio fel cyfarwyddwr nac yn cymryd rôl rheoli o fewn cwmni cyfyngedig tan Chwefror 2017 heb ganiatâd y llys.