Carchar i ddynes o Abertawe am yrru dros fabi

Cyhoeddwyd

Mae dynes 55 oed wedi cael ei charcharu am 20 mis wedi iddi yrru dros fam a babi ar ôl syrthio i gysgu wrth yr olwyn.

Yn Llys y Goron Abertawe dywedodd y Barnwr Paul Thomas fod Sharon Silvester Hughes o Abertawe wedi ceisio gyrru'r car wedi iddi fynd dros 24 awr heb gwsg.

Clywodd y llys fod y fam wedi treulio 85 diwrnod yn yr ysbyty gydag anafiadau.

Cafodd ei babi driniaeth yn Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd oherwydd toriadau difrifol.

Roedd Ms Hughes wedi pledio'n euog i achosi anafiadau drwy yrru'n beryglus.

Clywodd y llys ei bod yn dioddef o salwch seiciatrig ac wedi treulio 24 awr cyn y ddamwain ar lan y môr gyda ffrind, ac mewn arwerthiant cist car.

Roedd y ddamwain ar Heol Baglan ym Mhort Talbot ym mis Mawrth y llynedd.