Cymro yng nghrys Ffrainc

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wikimedia common usage
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Pernelle Carron a Lloyd Jones o Gaerdydd yn cynrychioli Ffrainc yn y Gemau yn Sochi

Fe fydd dau Gymro yn cystadlu yn Sochi - Gemau Olympaidd y Gaeaf - dros y dyddiau a'r wythnosau nesaf.

Dyw un - Bruce Tasker o Faenorbŷr yn Sir Benfro - ddim yn annisgwyl.

Bydd yn aelod o'r tîm sled 4-dyn sy'n gobeithio am fedal yn y Gemau fydd yn dechrau yn Rwsia ddydd Gwener.

Dyw'r llall ddim wedi cael fawr o sylw yn y wasg a'r cyfryngau yma, gan ei fod yn cystadlu dros Ffrainc.

Pan oedd yn 18 oed, roedd Lloyd Jones o'r Eglwys Newydd yng Nghaerdydd yn bencampwr sglefrio Prydain i barau.

Dinasyddiaeth

Pam felly mae e nawr yn paratoi i geisio ennill medal i Ffrainc? Siaradodd ei dad, Kevin, gyda BBC Cymru i egluro pam, gan ddweud:

"Ar ôl ennill pencampwriaeth Prydain, fe benderfynodd ei bartner ei bod hi am gael bywyd y tu allan i sglefrio.

"Bu Lloyd yn chwilio am bartner arall, ac fe ddechreuodd weithio gyda hyfforddwr o Ffrainc cyn dewis cystadlu gyda Pernelle Carron.

"Mae'r awdurdodau yn Ffrainc wedi bod yn wych, ac wedi cefnogi Lloyd trwy bencampwriaethau Ewrop a'r Byd.

"Mae e wedi bod yn byw yn Lyon ers tro - gan ddysgu Ffrangeg yn rhugl - ac ym mis Hydref y llynedd, fe gafodd ddinasyddiaeth Ffrengig felly mae'n cael cystadlu drostyn nhw yn y Gemau.

"Rydym ni'n mynd allan i Rwsia yr wythnos nesaf i'w weld yn cystadlu, ac mae hynny'n mynd i fod yn antur fawr i ni.

"Mae Lloyd yn realistig gyda'i ddisgwyliadau a dwi'n credu y bydd e'n hapus os fyddan nhw'n gorffen yn y deg uchaf yn Sochi."

Cyn-ddisgybl arall

Mae Lloyd wedi bod drwy un stabl chwaraeon enwog, gan ei fod yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd.

Dyma'r un ysgol a welodd dalentau mawr eraill fel Elliott Kear (rygbi 13), Geraint Thomas (seiclo Tour De France), Gareth Bale (pêl-droediwr drytaf y byd) ac wrth gwrs capten tîm rygbi Cymru yn y Chwe Gwlad, Sam Warburton.

Mae llun o Lloyd ar y wal yng nghoridorau'r ysgol ochr yn ochr a'i gyfoedion er nad yw wedi cael hanner y sylw â'r gweddill.

Ond ar ôl y gêm fawr yn Nulyn ddydd Sadwrn, fe fydd nifer o drigolion yr Eglwys Newydd yn troi eu golygon at Rwsia er mwyn cefnogi'r diweddaraf mewn cyfres o fawrion byd chwaraeon o un gornel o'n prifddinas.