A55 yn ail agor wedi gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd

Mae'r A55 wedi ail agor wedi iddo gau yn llwyr ger Llaneurgain yn Sir y Fflint yn dilyn gwrthdrawiad fore Gwener.

Cafodd Heddlu'r Gogledd alwad am 9:00am i'r digwyddiad ar ffordd fynediad yr A55 i gyfeiriad y dwyrain.

Credir mai un cerbyd fu'n rhan o'r digwyddiad, ond fe ddywed yr heddlu bod y gwrthdrawiad yn un difrifol.

Mae'r Gwasanaeth Tân ac Ambiwlans yn ymwybodol o'r digwyddiad hefyd.

Roedd y ffordd ar gau yn gyfan gwbl rhwng Llaneurgain a Northop Hall.