Nicole Reyes yn siarad o'r carchar yn y Weriniaeth Ddominicaidd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Media Wales
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Nicole Reyes ei charcharu am 12 mlynedd am ladd Jorge Quintanilla Reyes

Mae dynes o Gaerdydd gafodd ei charcharu am 12 mlynedd am ladd ei gŵr mewn damwain ffordd yn dweud ei bod hi'n bwriadu apelio.

Mewn cyfweliad â BBC Cymru o'r carchar dros y ffôn, dywedodd Nicole Reyes, 37, o Dredelerch, nad oedd hi'n gallu credu ei bod wedi ei chanfod yn euog o ladd Jorge Quintanilla Reyes.

Cafodd y dyn 38 oed ei daro oddi ar ei feic modur ganddi, ond mae hi wastad wedi mynnu mai damwain oedd hi.

Dywedodd ei theulu ei bod hi wedi "dioddef camweinyddiad cyfiawnder".

Meddai Nicole Reyes wrth ohebydd BBC Cymru, Mark Hutchings: "Alla'i ddim cael fy nghosbi am rywbeth dw i heb ei wneud."

Mae Ms Reyes - sydd eisoes wedi treulio 18 mis dan glo - yn honni iddi daro ei gŵr yn ddamweinol yn ei char pan oedd o'n teithio wrth ei hochr ar ei feic modur; roedd hi'n ceisio'n osgoi car oedd yn gyrru tuag ati wedi noson allan ym mis Gorffennaf 2012.

'Mewn sioc'

Roedd hi wedi symud i'r Caribî yn 2004 gyda'i phlant, Leah a Luke, a'i rhieni.

Fe wnaeth hi gyfarfod â Jorge a chael gwaith gyda chwmni gwyliau yno.

Fe symudodd ei phlant a'i rhieni yn ôl i Gymru yn 2007 on arhosodd Ms Reyes ar yr ynys gyda'i gŵr.

Dywedodd wrth BBC Cymru ei bod hi "mewn sioc" ac mai'r darn anoddaf oedd "gorfod dweud wrth fy merch na fyddai'n dod gartref yn fuan.... a gwrando arni'n crio".

Pan ofynwyd iddi os oedd hi'n credu bod ei hachos hi'n un o gamweinyddu cyfiawnder, dywedodd: "Dwi'n gwybod ac yn derbyn os ydech chi'n gwneud rhywbeth o'i le, mae'n rhaid i chi gymryd y gosb.

"Fyswn i byth yn rhoi fy nheulu drwy hyn i gyd, a holl gyhoeddusrwydd y cyfryngau ac ati, petawn i'n meddwl 'O ie, dwi'n mynd i ladd fy ngŵr' ac yn mynd ati i ladd fy ngŵr, gan y byddwn i'n gwbod y byddai'n rhaid i mi gael fy nghosbi.

"Ond fedra i ddim cael fy nghosbi am rywbeth na wnes i."

Straeon perthnasol