Cyfeillion golffiwr lwcus yn 'arwyr' am achub ei fywyd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Peter Bolter
Disgrifiad o’r llun,
Tony Real, Alan Driscoll, John Williams a Bryan Job

Mae golffiwr amatur wedi diolch i'w "arwyr" o ffrindiau am achub ei fywyd pan gafodd drawiad ar y galon.

Bu bron i Alan Driscoll, sy'n aelod o Glwb Golff Pontypridd, farw pan gafodd ataliad ar ei galon ar y seithfed twll ar Ionawr 4.

Ond, yn ffodus, roedd pedwar o gyfeillion y golffiwr 58 oed o'i gwmpas ac fe roddwyd triniaeth CPR iddo am 25 munud tan i'r parafeddygon gyrraedd.

Y gred ydi mai 10% yn unig o siawns o wella'n llawn oedd gan Mr Driscoll gan bod doctoriaid, yn ddiweddarach, wedi dod o hyd i geulad fawr o waed mewn gwythïen i'r ysgyfaint.

"Y gwir syml amdani ydi iddyn nhw achub fy mywyd i - nhw yw fy arwyr", meddai Mr Driscoll.

"Efallai i mi ddioddef o asennau wedi'u torri yn sgil y CPR, ond dydy hynny ddim yn ddrwg o ystyried fy mod i wedi cadw fy mywyd."

Mae cyfeillgarwch y criw, sydd wedi bod yn ffrindiau am oddeutu 40 mlynedd, yn sicr wedi cael ei selio.

Roedd Mr Driscoll yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth parau ar y pryd, ac fe ddaeth ei gyd-chwaraewr, y cyn-blison, John Williams, i'w helpu, ynghyd â Tony Williams a Tony Real gan ffonio ambiwlans a dechrau triniaeth CPR.

Fe ymunodd is-gadeirydd y clwb, Brian Job, i'w helpu, a phan gyrhaeddodd y parafeddygon, bu'n rhaid rhoi sioc i Alan ddwywaith gyda pheiriant diffibriliwr cyn i griw ambiwlans awyr ei gludo i Ysbyty'r Brifysgol Caerdydd.

Fe gafodd lawdriniaeth ar ei galon a stent ei osod i gadw ei wythiennau'n glir, cyn cael ei ryddhau o'r ysbyty chwe niwrnod wedi iddo gwympo.

Mae Clwb Golff Pontypridd, sefydlwyd yn 1905, rwan yn gobeithio codi arian i brynu diffibriliwr.