Annog rhanbarthau i gyfarfod ERC

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Does dim cytuno rhwng Stuart Gallacher (chwith) a Roger Lewis (dde)

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi galw ar y pedwar rhanbarth i fynd i drafod â bwrdd ERC (European Rugby Cup) mewn cyfarfod allweddol ddydd Mercher.

Bydd y cyfarfod yn trafod dyfodol rygbi yn Ewrop yng nghanol ffraeo ynglŷn â phwy fydd yn rhedeg y cystadlaethau yn y dyfodol.

Ym mis Rhagfyr cyhoeddodd prif weithredwr RRW - y corff sy'n cynrychioli'r rhanbarthau - ei fod yn ymddiswyddo o fwrdd ERC.

Mewn datganiad ddydd Mawrth dywedodd Undeb Rygbi Cymru: "Rydym yn annog RRW i benodi cyfarwyddwr i'r ERC cyn y cyfarfod yma er mwyn cael dylanwad ar unrhyw newid mewn unrhyw ffordd.

"Byddai hyn yn galluogi cyfarwyddwr RRW i ail-ymuno â'r drafodaeth a chyfrannu'n llawn yn y dadlau fydd yn digwydd."

Dim cytundeb

Fe ddaw'r cyfarfod yng nghanol bygythiad gan glybiau Uwchgynghrair Lloegr i dynnu allan o gwpanau Ewrop ar eu ffurfiau presennol, gyda rhanbarthau Cymru'n ystyried cymryd rhan mewn cystadleuaeth Eingl-Gymreig.

Ym mis Ionawr cytunodd Cyngor y Chwe Gwlad y bydden nhw'n cymryd drosodd rhedeg cwpanau Ewrop gan ERC, ond doedd dim cytundeb os fyddai'r clybiau a rhanbarthau yn rheoli agweddau masnachol, nac ar ba gwmni teledu ddylai ddarlledu'r cystadlaethau.

Daeth tro arall yn y stori pan ddatgelwyd na fydd rhai o'r timau sy'n chwarae yng nghwpanau Heineken ac Amlin yn derbyn taliadau am fod ynddynt tan ar ôl y cyfarfod ddydd Mercher - credir bod y taliadau i fod wedi cael eu gwneud ar ddiwedd Ionawr.

Roedd rhanbarthau Cymru yn disgwyl rhannu £800,000, ac maen nhw'n dweud bod yr oedi yn achosi trafferthion gyda llif arian i'r pedwar rhanbarth.

Rhybuddiodd prif weithredwr Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis, y gallai cyngor cyfreithiol benderfynu a fydd y taliadau'n cael eu gwneud yn dilyn y cyfarfod yn Nulyn ddydd Mercher.

Elfen arall i'r dadlau yw cytundebau canolog. Mae capten Cymru Sam Warburton eisoes wedi arwyddo cytundeb gyda'r Undeb, ond mae'r rhanbarthau wedi ategu eu safbwynt eu bod yn gwrthwynebu cytundebau canolog oni bai bod cytundeb ar y cyd gyda'r pedwar rhanbarth.

Mae BBC Cymru ar ddeall nad yw RRW wedi penderfynu a fyddan nhw'n penodi cynrychiolydd i'r ERC mewn pryd i'r cyfarfod yn Nulyn.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol