Ben Caplan: Teyrnged teulu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Doedd neb wedi gweld Ben Caplan ers Rhagfyr 7.

Mae Heddlu Gwent wedi cadarnhau mai corff Ben Caplan yw'r un gafodd ei dynnu o Afon Wysg yng Nghaerllion ger Casnewydd nos Iau, Ionawr 30.

Fore Mawrth, cafodd cwest i'w farwolaeth ei agor a'i ohirio am wyth wythnos.

Mewn datganiad ar ran teulu Ben, fe ddywedon nhw "nad oedden nhw'n gallu credu'r holl negeseuon o gefnogaeth, cariad a chyfeillgarwch yn dilyn y drasiedi.

"Yn arbennig, mae'r teulu am ddiolch i'r rheiny roddodd o'u hamser i helpu i chwilio, a fu'n rhan o'r ymgyrch posteri yn dilyn diflaniad Ben."

Doedd neb wedi gweld y dyn 30 oed ers dechrau Rhagfyr.

Cafodd ei weld olaf yng Nghaerllion am 11 yr hwyr nos Sadwrn y 7fed o Ragfyr.

Cafodd yr heddlu wybod y prynhawn canlynol fod Ben ar goll a buont yn ymchwilio i adroddweddau fod rhywun wedi mynd mewn i'r afon wrth ymyl Bont Caerllion y noson honno.

Roedd Mr Caplan yn gweithio i adran ddosbarthu papur newydd y South Wales Argus.

Straeon perthnasol