Gwrthdrawiad M4: pob lôn ar agor

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd dau berson eu cludo i'r ysbyty yn dilyn y gwrthdrawiad

Mae holl lonydd traffordd yr M4 wedi ailagor rhwng cyffyrdd 24 (Coldra) a 28 (Parc Tredegar) wedi gwrthdrawiad difrifol fore Mawrth.

Cyrhaeddodd Heddlu Gwent y safle rhwng cyffordd 25 a 26 ger Casnewydd oddeutu 9:30am lle roedd lori, car a bws yn cario 57 o fyfyrwyr wedi gwrthdaro.

Bu rhannau o'r draffordd ynghau am saith awr a hanner, ond fe ailagorwyd y ffordd yn llwyr am 5:00pm, er i rannau eraill agor yn gynharach.

Meddai llefarydd ar ran Heddlu Gwent: "Ar y funud, rydyn ni'n gwybod fod dau berson wedi eu hanafu.

"Mae'r draffordd ar gau er mwyn i'r Ambiwlans Awyr allu glanio, ac mae traffig yn cael ei ddargyfeirio."

Cafodd un person ei gludo i Ysbyty Treforys gan yr Ambiwlans Awyr, a'r llall i Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd.

Offer arbenigol

Bu'r Gwasanaeth Tân yn rhoi cymorth i deithwyr ddod oddi ar y bws gydag offer arbenigol.

57 o deithwyr oedd ar y bws, a'r rhan fwyaf ohonynt yn fyfyrwyr o dramor. Maen nhw erbyn hyn wedi eu symud i ganolfan loches arbennig sydd wedi ei sefydlu gan Gyngor Casnewydd.

Dywedodd y Gwasanaeth Ambiwlans fod "dau gerbyd ymateb brys, dau gerbyd HART, dau feddyg brys, pedwar ambiwlans a thri swyddog ambiwlans wedi mynd i'r safle.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bu'r Gwasanaeth Tân yn defnyddio offer arbenigol i ryddhau teithwyr o'r bws

Ychwanegodd llefarydd ar ran y gwasanaeth eu bod nhw'n "brysur iawn led led de Cymru, ac y dylai'r cyhoedd gofio mai dim ond mewn argyfwng y dylid galw 999."

Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn dweud eu bod nhw'n derbyn rhai sydd wedi eu hanafu ond yn gallu cerdded i adran frys Ysbyty Brenhinol Gwent.

Yn ogystal, mae dwy ganolfan frys wedi eu sefydlu i drin cleifion.

Triniaeth ysbyty

Cafodd gyrrwr y bws ei anafu a'i gludo i Ysbyty Treforys gan yr Ambiwlans Awyr.

Mae dau deithiwr ar y bws wedi eu cludo i Ysbyty'r Brifysgol yn Nghaerdydd.

Does gan ddim un o'r tri anafiadau sy'n peryglu eu bywydau.

Mae 10 arall o deithwyr y bws wedi mynd i Ysbyty Brenhinol Gwent - wyth o fyfyrwr a dau oedolyn.

Dywedodd y prif arolygydd Paul Evans o Heddlu Gwent: "Rydym yn gwerthfawrogi fod cau'r ffordd yn achosi problemau i yrwyr.

"Ond mae'n rhaid sicrhau ein bod yn ymchwilio i'r ddamwain yn drwyadl ac yn dod o hyd i dystiolaeth.

"Hefyd mae'n rhaid sicrhau fod pawb yn ddiogel a hefyd y bydd gyrwyr eraill yn ddiogel unwaith y bydd y lon yn ailagor. "

Ychwanegodd ei fod yn cynghori gyrwyr i osgoi'r ardal pe bai hynny'n bosib.