Carcharu dyn o Waunfawr am dorri gorchymyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yn euog o dwyllo yn 2011.

Mae dyn wedi'i garcharu am flwyddyn ar ôl iddo dorri gorchymyn llys yn ei wahardd rhag gwneud gwaith adnewyddu i bensiynwyr am dâl.

Roedd y gwaharddiad yn erbyn John Leslie Davies o Waunfawr, Caernarfon, am ei fod yn euog yn 2011 o dwyllo henoed bregus. Cododd dâl am waith nad oedd o safon foddhaol.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon ei fod wedi gwneud gwaith adeiladu i ddau ddyn yn eu chwedegau y llynedd.

Yn 2011, fe gafodd Davies ei garcharu am dwyllo pensiynwyr yng ngogledd Cymru gollodd £116,000.

Yr adeg honno clywodd y rheithgor fod pensiynwraig wedi colli mwy na £90,000 ar ôl i Davies ennill pŵer twrnai dros ei harian.

Dywedodd y barnwr yn Llys y Goron yr Wyddgrug bryd hynny fod Davies wedi manteisio ar eu dioddefwyr "yn unswydd er budd ariannol personol".

Roedd wedi cymryd arian oddi wrth bensiynwyr 80, 75 a 74 oed a chodi prisiau afresymol am waith ar eu cartrefi, gwaith oedd weithiau yn ddiangen.

Straeon perthnasol