Ymgyrch addysgu gyrrwyr ifanc

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRoedd 24% o'r rhai fu farw neu eu hanafu'n ddifrifol mewn damweiniau ceir yn 2012 yn bobl ifanc

Mae gyrwyr ifanc rhwng 17 a 24 oed yn fwy tebygol o fod mewn damwain na phobl o oedrannau eraill.

Mae Chwefror y 1af yn nodi dechrau mis o ymgyrchu i addysgu ac annog pobl ifanc i yrru'n ofalus.

Yn 2012, roedd 12% o boblogaeth Cymru yn bobl ifanc ond roedden nhw'n cyfri am 24% o'r holl rai fu farw neu eu hanafu'n ddifrifol ar ein ffyrdd.

Dros y mis nesaf, fe fydd swyddogion Uned Rheoli Ffyrdd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau mewn ysgolion a cholegau.

Mae'r cyflwyniad Licence to Kill yn tynnu sylw at beryglon posib bod ar y ffordd, gan gynnwys peidio gwisgo gwregys diogelwch, gyrru yn gyflym iawn, gyrru diofal, gyrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau neu gyrru heb dalu digon o sylw i'r ffordd.

Fe fydd swyddogion hefyd yn arolygu ardaloedd lle mae damweiniau eisoes wedi digwydd neu lle mae ceir wedi bod yn cael eu defnyddio mewn modd anghymdeithasol.

Fe fydd yr Uned yn cydweithio hefyd gyda Sefydliad y Modurwyr Datblygedig ac yn cyfeirio unrhyw bobl ifanc atynt am asesiad a hyfforddiant pellach, am ddim, gyda'r nod o newid eu hagwedd a'u hymddygiad.

Dywed Bob Witherall o'r Uned Rheoli Ffyrdd: "Mae'n drasiedi pan mae unrhywun yn cael ei ladd mewn damwain ffordd, ond hyd yn oed yn fwy felly pan mae bywyd ifanc wedi'i dorri'n fyr.

"Rydym yn gobeithio, drwy siarad gyda gyrwyr ifanc yn ystod yr ymgyrch, y gallwn ni godi ymwybyddiaeth o'r peryglon, sy'n rhoi eu bywydau nhw, yn ogystal â bywydau eraill, mewn perygl.

"Rydym ni'n sylweddoli bod llwyddo yn eich prawf gyrru yn gam mawr ymlaen at annibyniaeth, ond rydym am wneud yn siŵr bod gyrwyr ifanc yn gwerthfawrogi bod hyn yn dod gyda chyfrifoldeb anferth."