Athro yn pledio'n euog i voyeuriaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gareth Williams, dirprwy bennaeth Ysgol Gyfun Glantaf, yn cyrraedd Llys Ynadon Caerdydd

Mae dirprwy bennaeth Ysgol Glantaf yng Nghaerdydd wedi pledio'n euog i dri chyhuddiad o voyeuriaeth - troseddau na chafodd eu cyflawni yn yr ysgol.

Mae Gareth Williams, 47 oed, wedi cael ei gadw yn y ddalfa tra'n aros i gael ei ddedfrydu yn Llys y Goron.

Clywodd Llys Ynadon Caerdydd sut roedd heddlu wedi dod o hyd i gamera cudd, yn ogystal â ffeiliau fideo o bump o blant yn defnyddio tŷ bach.

Yn ystod y gwrandawiad a barodd 8 munud, fe siaradodd Mr Williams i gadarnhau ei enw, ei oedran a'i gyfeiriad ac i bledio'n euog.

Dywedodd y Barnwr, Bodfan Jenkins, fod y troseddau mor ddifrifol fod yn rhaid cadw Williams yn y ddalfa a bydd yn cael ei ddedfrydu yn Llys y Goron ar Chwefror 21.

Clywodd y llys fod ymchwiliadau'r heddlu yn parhau a bod swyddogion yn bwriadu ail-holi Williams.

Cafodd ei wahardd o'i waith wedi iddo gael ei arestio.