Aberystwyth yn edrych yn ôl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r arwydd am Chalybeate Street yn dal yn ei le

Mae tref Aberystwyth yn newid 260 o'u harwyddion strydoedd gyda fersiynau o'r cyfnod Edwardaidd, mewn cynllun i drawsnewid golwg y dref.

Mi fydd y cynllun £100,000 yn golygu gosod arwyddion enamel glas a gwyn ar adeiladau o gwmpas Aberystwyth.

Mae Cyngor Ceredigion wedi ymgynghori gyda chorff Cadw ar gynllun yr arwyddion, sy'n dynwared rhai dechrau'r 1900.

Fe fydd yr arwyddion dwyieithog yn cael eu gosod dros y chwe mis nesaf.

Dywedodd y cyngor mai dim ond rhai strydoedd yn y dre sydd â'r arwyddion gwreiddiol yn dyddio'n ôl i ddechrau'r 20fed Ganrif.

Disgrifiad o’r llun, Fe fydd yr arwyddion newydd yn cael eu gosod ar adeiladau yn ystod y chwe mis nesaf

Mae'r rhain yn cynnwys Y Ffynnon Haearn (Chalybeate Street) ac Y Porth bach (Eastgate).

Mae'r arwyddion yn rhan o gynllun ehangach, gwerth £800,000 i wella golwg tref Aberystwyth.

Mae'r dref wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru i drawsnewid golwg allanol y strydoedd, ac mae prosiectau wedi cynnwys gwaith i doeon, simneiau a ffenestri, ailosod blaen siopau a gwella arwyddion ac addurn y lle.

Mae haneswyr yn dweud bod Cyngor tref Aberystwyth wedi dechrau rhifo tai'r dref a rhoi enwau ar strydoedd oddeutu'r 1830au.

Roedd ymgyrch bendant i drefnu'r strydoedd yn y 1880au a'r 1890au fel rhan o gynllun i ddatblygu'r dref.