Llywydd: Barn Andrew RT yn 'anghywir'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 90% o'r aelodau wnaeth ymateb i arolwg ERS eisiau adolygiad: prawf bod angen un yn ôl Andrew RT Davies

Mae llywydd y Cynulliad wedi beirniadu arweinydd y Ceidwadwyr am wneud datganiad sydd "ddim yn wir".

Roedd Andrew RT Davies wedi galw ar y Fonesig Rosemary Butler i gefnogi adolygiad llwyr o drefniadau gwaith y Cynulliad yn dilyn arolwg gan y Gymdeithas Diwygio Etholiadol.

Un o ganfyddiadau'r arolwg oedd bod 90% eisiau adolygiad cynhwysfawr o'r trefniadau.

Roedd datganiad Mr Davies yn honni nad oedd "adolygiad gweithdrefnol o fusnes y Cynulliad wedi cael ei gynnal ers 2002", ac yn galw ar y Fonesig Rosemary, "yn rhinwedd ei swydd fel cadeirydd y Pwyllgor Busnes, i gynnal adolygiad gweithdrefnol cynhwysfawr cyn gynted â phosibl".

Roedd y datganiad wedi cael ei arwyddo gan dri aelod arall o'r Blaid Geidwadol a Bethan Jenkins o Blaid Cymru.

'Rhwystredig'

Mewn ymateb, fe ysgrifennodd y llywydd llythyr at Mr Davies, oedd yn dweud: "Roeddwn yn bryderus i ddarllen y sylwadau a wnaed mewn ymateb i adroddiad arolwg y Gymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru heddiw yn y Western Mail a'r Datganiad Barn rydych wedi ei gyflwyno.

"Fel rwyf wedi'i bwysleisio i chi droeon, rwyf yn cydymdeimlo'n llwyr gyda'ch galwad am newid trefniadol er mwyn gwneud y gwasanaeth yn fwy effeithiol.

"Fodd bynnag, rwyf yn ei chael yn hynod o rwystredig pan mae arweinydd plaid yn mynegi barn yn gyhoeddus sydd ddim, yn syml, yn gywir."

Esboniodd y Fonesig Rosemary bod "ymgynghoriad cyhoeddus llawn ac adolygiad o holl weithdrefnau'r Cynulliad wedi cael ei gynnal gan y Pwyllgor Busnes yn 2010 yn barod ar gyfer y Cynulliad newydd yn 2011".

Er hynny, mae'r Gymdeithas Diwygio Etholiadol (ERS) wedi cefnogi safbwynt Mr Davies.

'Angen adolygiad'

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ms Butler ei anhrededdu yn 2013

Dywedodd eu cyfarwyddwr, Stephen Brooks, mai "dim ond cynnydd yn nifer yr ACau all wella anhwylderau'r Cynulliad; ond dim ond diwygiwr efengylaidd fyddai'n gwrthod trin y symptomau yn y cyfamser".

Ychwanegodd: "Dyna pam y dylai pawb gefnogi galwad Andrew RT Davies am adolygiad."

Fe wnaeth 34 allan o'r 60 AC ymateb i arolwg y sefydliad, ond doedd hyn ddim yn cynnwys unrhyw weinidogion o'r llywodraeth.

Un o ganfyddiadau'r arolwg oedd bod tua dau o bob tri yn credu fod y corff gweithredol (y llywodraeth ) yn rhy gryf o'i gymharu â'r corff deddfwriaethol (y Cynulliad).

Roedd 80% ohonyn nhw'n credu nad oedd yr amser yn cael ei ddefnyddio mewn modd effeithiol nac effeithlon yn ystod sesiynau'r Cynulliad.

Mewn ymateb i sylwadau'r Fonesig Rosemary, dywedodd y Blaid Geidwadol: "Mae'r ffaith fod y llywydd wedi dangos llythyr i arweinydd plaid gyda'r wasg cyn y derbynnydd yn dangos fod angen adolygiad.

"Os yw'r llywydd yn credu bod y cyhoedd yn talu sylw i'r Cynulliad, faint o bobl tybed all enwi un peth ddigwyddodd yn y siambr yr wythnos hon? Neu'r mis yma?"

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol