'Rhwystredigaeth' Casnewydd am ohirio gemau

Published
image copyrightHuw Evans picture agency
image captionSymudodd CPD Casnewydd i rannu cae Rodney Parade gyda'r Dreigiau a Chlwb Rygbi Casnewydd y tymor diwethaf

Mae prif weithredwr Clwb Pêl-droed Casnewydd Dave Boddy wedi dweud bod gohirio nifer o gemau diweddar wedi bod yn destun "rhwystredigaeth".

Fe gafodd y gêm ddiweddaraf yn erbyn Plymouth yn Adran Dau o'r gynghrair ei gohirio gan fod gormod o wlybaniaeth yn y cae.

Mae pedair o bum gêm ddiwethaf y clwb ar eu tomen eu hunain wedi cael eu gohirio.

Ergyd ariannol

Dywedodd Mr Boddy: "Yn amlwg mae gennym broblemau gyda'r cae, ond mae'r tywydd gwlyb yr ydym wedi ei weld yn ddiweddar yn ddigynsail.

"Ar dri achlysur lle mae gemau wedi'u gohirio mae nifer o gemau eraill yn ardal y de-orllewin hefyd wedi diodde'.

"Mae'n rhwystredig iawn ac yn taro'r clwb mewn sawl ffordd.

"Ar y cae, rydym wedi colli'r momentwm oedd gennym cyn y Nadolig oedd wedi ein codi i'r safleoedd ail gyfle.

"Mae'n ein taro'n ariannol hefyd - yn amlwg mae colli incwm o bedair gêm yn mynd i gael effaith ar lif arian unrhyw fusnes."

Rhannu cae

Cafodd y gêm yn erbyn Plymouth ei gohirio amser cinio ddydd Mawrth - roedd i fod i gael ei chwarae y noson honno.

Dioddefodd y cae ddydd Sadwrn o dan draed chwaraewyr y gêm rygbi yng Nghwpan LV= rhwng y Dreigiau a Northampton, ac fe gafwyd cawod drom o genllysg a orfododd y ddau dîm oddi ar y cae am gyfnod.

Mae clwb rygbi Casnewydd hefyd yn rhannu'r stadiwm, ond nid yw Mr Boddy yn teimlo mai cynnal gemau rygbi sydd wrth wraidd y trafferthion diweddar.

"Dydw i ddim yn credu bod cael tri thîm yn defnyddio'r cae yn berthnasol," meddai.

"Cyn dydd Sadwrn roedd y cae mewn cyflwr gwych. Ond dyw ambell ddarn ohono ddim yn draenio'n dda, ac fe gafwyd glaw digynsail arno hefyd."

Mae'n werth nodi bod Stadiwm Liberty yn Abertawe hefyd yn cael ei ddefnyddio gan dîm pêl-droed Abertawe a thîm rygbi'r Gweilch.

Ym mis Mai 2013, fe gafodd cae'r Liberty wobr ar ôl cael ei ddewis fel cae gorau'r Uwchgynghrair.

Fe gafodd nifer fawr o gemau ar Rodney Parade eu gohirio y tymor diwethaf - y tymor cyntaf ers i Gasnewydd symud yno i chwarae - ac fe gafodd llawer o waith draenio tanddaearol ei wneud yno yn ystod yr haf.

Ond dywedodd Mr Boddy nad oedd hi wedi bod yn bosib cwblhau'r gwaith cyn dechrau'r tymor presennol.

Uwchgynghrair Cymru

Mae rhai o glybiau Uwchgynghrair Cymru hefyd wedi gorfod gohirio gemau oherwydd cyflwr y cae y tymor hwn.

Caerfyrddin yw un clwb sydd wedi diodde' waethaf, ac yn ddiweddar mae'r clwb wedi gorfod chwarae eu gemau cartref ar Barc Stebonheath yn Llanelli er mwyn medru eu chwarae o gwbl.

Mae clybiau'r gogledd-ddwyrain hefyd wedi gorfod gohirio nifer o gemau, a chyn y bydd hanner cyntaf y tymor wedi ei gwblhau fe fydd rhaid chwarae gemau gafodd ei gohirio yn y Rhyl a Chei Connah.

Tan i'r gemau yna gael eu chwarae, does dim modd llunio amserlen ail ran y tymor.