Arestio dyn ar amheuaeth o gludo arfau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cafodd y dyn ei arestio ym maes awyr Heathrow

Mae dyn o'r Cocyd, Abertawe, wedi cael ei arestio ym maes awyr Heathrow ar amheuaeth o gludo amrywiaeth o arfau gan gynnwys gynnau llonyddu (stun guns) a chyllyll clec (flick knives).

Roedd swyddogion yr adran dollau yn gwneud archwiliadau yn Nherfynfa 3 bnawn Mawrth pan ddaethon nhw o hyd i arfau mewn bag.

Yn ôl y Swyddfa Gartref, daeth yr heddlu o hyd i dri gwn llonyddu, seren daflu, dau ddwrn haearn, baton ymestynadwy, pâr o nun-chucks a dwy gyllell glec.

Cafodd dyn 57 oed o'r Cocyd, Abertawe ei holi gan swyddogion Llu'r Ffiniau a'i ryddhau ar fechnïaeth tan fis Ebrill tra bod yr ymchwiliad yn parhau.

Dywedodd Cyfarwyddwr Llu'r Ffiniau yn Heathrow, Marc Owen: "Gallai'r arfau hyn, yn y dwylo anghywir, fod yn farwol, a dyna pam bod y rheolau ar ddod â nhw i mewn i Brydain mor gaeth.

"Er bod eitemau fel gynnau llonyddu a chyllyll ar gael yn rhwydd mewn rhai gwledydd, mi fyswn i'n annog pobl i feddwl ddwywaith cyn dod â nhw yn ôl i Brydain.

"Mae'r cosbau am smyglo yn gallu bod yn llym iawn a dydy anwybodaeth o'r gyfraith ddim yn esgus."