Cynnig i wario £2 miliwn ar stadiwm Port

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Andrew Kime
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r clwb pêl-droed ymysg yr hynaf yng Nghymru

Bydd cyfarfod yn cael ei gynnal ym Mhorthmadog yn hwyrach i roi cyfle i bobl leol leisio'u barn ar gynlluniau uchelgeisiol i wella stadiwm chwaraeon Y Traeth.

Mae'r stadiwm yn cael ei ddefnyddio gan lawer o dimau chwaraeon gan gynnwys Clwb Pêl-droed Porthmadog.

Mae cynlluniau ar y gweill i wario £2 filiwn yn gwella adnoddau'r Traeth, drwy osod cae 3G er mwyn galluogi timau i'w ddefnyddio ymhob tywydd.

Un sy'n cefnogi'r fenter yw Dafydd Wyn Jones, ymgynghorydd busnes sydd wedi bod yn cefnogi'r clwb ers amser maith.

'Mwy deniadol'

Gofynnodd y Post Cyntaf iddo beth oedd Mr Jones yn gobeithio'i weld yn digwydd: "Ail osod cae artiffisial fydd yn golygu wedyn fyddwn ni'n gallu chwarae amryw o gemau ar y traeth a chynnig mwy o adnoddau, nid jest y tîm pêl-droed.

"Chwalu llawer o'r hen adeiladau sydd ar y traeth a chodi eisteddfa newydd a stafelloedd newid ar gyfer y datblygiad.

"Yn y pen draw, 'da ni'n gobeithio fydd 'na dri cwrt pêl-droed pum bob ochr ac un saith bob ochr fel y gallwn ni hyd yn oed neud o'n fwy deniadol i'r gymuned a chynhyrchu incwm i'r clwb."

Ond yn ôl cadeirydd y clwb pêl-droed, Phil Jones, mae cynlluniau ar y gweill er mwyn gwneud yn siŵr y byddai'r gymuned gyfan yn gweld budd o'r datblygiad.

Dwedodd Mr Jones: "Mae'r clwb wedi bod yn rhan ganolog o'r dref ers 1884 a carwn weld hyn yn mynd ymhellach a dyna'r rheswm tu ôl i'n bwriad i greu y math o gyfleusterau all y gymuned gyfan eu defnyddio gan gynnwys plant a ieuenctid.

"Ein bwriad ydy cael ail dîm a hefyd tîm merched, yn ogystal â chynnig cyfleoedd ar gyfer pêl-droed i'r rhai sy'n anabl. Bydd y cynlluniau yn hwb i amcan y clwb i adennill eu lle yn Uwch Gynghrair Cymru."

Ond dywedodd Mr Jones nad oes pwrpas bwrw 'mlaen gyda'r gwelliannau os nad ydi'r bobl fyddai'n debygol o ddefnyddio'r adnoddau newydd yn cytuno gyda'r syniadau.

Dywedodd ei fod yn awyddus i glywed barn "gonest" pobl am y datblygiadau.

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn Y Traeth am 8 yr hwyr.