Heddlu arfog ym Mhwllheli

Cyhoeddwyd

Mae adroddiadau bod heddlu arfog wedi bod ym Mhwllheli.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd eu bod yn chwilio am rywun mewn cysylltiad â throsedd.

"Rydym yn ceisio dod o hyd i'r unigolyn er mwyn ei arestio," meddai llefarydd.

Dywedodd rhywun oedd yn gweithio ym Mhwllheli wrth y BBC fod llai o blismyn yn yr ardal erbyn hyn, a bod yr heddlu eisiau siarad gyda dyn mewn cysylltiad â rhywbeth ddigwyddodd mewn tŷ yn y dref.