Gwobrau Beirniaid Theatr Cymru'n mynd 'o nerth i nerth'

  • Cyhoeddwyd
O'r chwith i'r dde: Lowri Haf Cooke, Owen Arwyn, Rebecca HarriesFfynhonnell y llun, Jon Poutney
Disgrifiad o’r llun,
Owen Arwyn (Actor Gorau) gydag un o'r beirniaid Lowri Haf Cooke a chyn enillydd Rebecca Harries yn y seremoni nos Sadwrn

O ddawns i opera, sioeau cerdd a dramâu, cafodd nifer o sefydliadau celfyddydol ac unigolion eu hanrhydeddu wrth i Wobrau Beirniaid Theatr Cymru gael eu cynnal am yr ail flwyddyn dros y penwythnos.

Cafodd y gwobrau eu sefydlu gan y Cynllun Beirniaid Ifanc, grŵp o unigolion rhwng 12 a 25 oed, sy'n cyhoeddi adolygiadau ar-lein o gynhyrchiadau llwyfan yng Nghymru.

Roedd y panel beirniaid yn cynnwys nifer o newyddiadurwyr a beirniaid celfyddydol profiadol ac, am y tro cynta' eleni, roedd yna hefyd bobl hŷn ar y panel - fel rhan o gynllun a gafodd ei sefydlu gan Age Cymru i roi llais i bobl hŷn yn y maes celfyddydol.

Daeth Theatr Genedlaethol Cymru i'r brig mewn chwe chategori - dwy wobr am y cynhyrchiadau Cymraeg gorau ('Blodeuwedd' a 'Tir Sir Gâr'), daeth dau o'r actorion i'r brig am eu perfformiadau unigol (Owen Arwyn - 'Pridd'; Rhian Morgan - 'Dyled Eileen'), a chafodd Roger Williams ei enwi'r dramodydd iaith Gymraeg gorau am ei waith 'Tir Sir Gâr' ar gyfer y theatr. Cipiodd y cwmni hefyd wobr am eu cynnwys digidol ar gyfer cynhyrchiad 'Y Bont'.

'Cywaith yw theatr'

Dywedodd Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru:

"Llongyfarchiadau i'r enillwyr i gyd. Bendigedig o beth yw bod clod a bri yn cael ei roi i ymdrechion eithriadol y theatr Gymraeg y llynedd.

"Cywaith yw theatr, ac mae ei henillwyr a'i phencampwyr yn llwyr ddibynnol ar grefft a dycnwch y tîm tu cefn iddynt. Mae'r gwobrau hyn yn ddathliad o'u cyfraniad eithriadol hwythau.

"Teg yw nodi hefyd, er mai rhai o gynhyrchiadau'r Theatr Genedlaethol gipiodd y gwobrau a'r sylw tro hwn, mae llwyddiant y sîn theatr Gymraeg, ei swm a'i sylwedd ai hamrywiaeth barhaus yn ddibynol ar gydweithio a chydrannu rhwng artistiaid a chwmniau bach a mawr, hen a newydd ledled Cymru.

"Mae llwyddiannau unigol ac eithriadol yn adlewyrchiad o'r gwaith datblygu diflino a'r ymroddiad sy'n digwydd trwy'r flwyddyn ar draws y cwmniau i gyd."

Roedd hi'n noson lwyddiannus i National Theatre Wales hefyd, wrth iddyn nhw ennill pump o wobrau i gyd.

'Ymateb gwych'

Cafodd y noson ei chynnal yn theatr Sherman Cymru, Caerdydd, nos Sadwrn, gyda'r ddarlledwraig Nicola Heywood-Thomas yn arwain y noson unwaith eto eleni.

Dywedodd trefnydd y noson, Guy O'Donnell, o'r Cynllun Beirniaid Ifanc: "Rydym wedi cael ymateb gwych wrth i ni gynnal Gwobrau Beirniaid Theatr Cymru am yr ail flwyddyn.

"Mae'r cynllun yn rhoi cyfle unigryw i ddathlu'r amrywiaeth o waith sy'n cael ei gynhyrchu yng Nghymru dros y flwyddyn.

"Mae'r cynhyrchiadau ddaeth i'r brig wedi cael eu perfformio mewn lleoliadau fel Aberystwyth, Yr Wyddgrug, Dinbych, Caernarfon a Chaerdydd.

"Cafodd mwy o waith gan ystod ehangach o gwmnïau yn y ddwy iaith eu henwebu eleni a 'dan ni'n edrych 'mlaen i weld beth sydd gan y sîn gelfyddydol i gynnig i ni yn 2014."