£600,000 i gynorthwyo ffoaduriaid

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae llywodraeth y DU yn gyrru ymgeiswyr lloches newydd i Gaerdydd, Abertawe, Casnewydd a Wrecsam

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynllun newydd i gynnig cymorth i ymgeiswyr lloches yng Nghymru ddydd Llun.

Bydd y Gweinidog Cymunedau a Thlodi Jeff Cuthbert yn cyhoeddi'r manylion cyn cynnal trafodaethau gyda Chyngor Ffoaduriaid Cymru.

Fe fydd yn datgelu y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi bron £600,000 i'r Cyngor ar gyfer cynllun newydd - 'Cynnwys Ffoaduriaid yng Nghymru'.

Nod y cynllun yw gweithio gyda sefydliadau ffoaduriaid cymunedol a grwpiau cefnogol eraill yn ardaloedd Caerdydd, Casnewydd, Abertawe a Wrecsam lle mae llywodraeth y DU yn gyrru ymgeiswyr lloches newydd.

Bydd y cynllun yn darparu gwasanaeth polisi a chyngor ac yn ceisio osgoi dyblygu gwaith ymysg asiantaethau.

Tri phrif nod y cynllun fydd :-

  • Lleihau troseddau casineb a thrais yn erbyn merched gan ymgeiswyr lloches a ffoaduriaid;
  • Hybu ymateb positif i ymgeiswyr lloches a ffoaduriaid ymhlith gwasanaethau cyhoeddus allweddol;
  • Gwella cyfleoedd am swyddi i ymgeiswyr lloches a ffoaduriaid.

'Dim dewis'

Dywedodd Jeff Cuthbert AC: "Yn aml does gan ymgeiswyr lloches ddim dewis ond gadael y wlad lle cawson nhw'u magu.

"Mae'r daith i rywle diogel yn aml yn daith beryglus.

"Yma yng Nghymru mae gennym draddodiad balch o groesawu'r rhai sy'n ffoi o erlid a rhyfel. Er nad yw mewnfudo yn fater sydd wedi ei ddatganoli mae Llywodraeth Cymru am weld y traddodiad yma'n parhau, a dyna pam yr ydym yn cefnogi cynlluniau sy'n cynorthwyo ffoaduriaid sydd wedi dod yma i geisio ail-adeiladu eu bywydau a'u helpu i wneud cyfraniad i Gymru.

"Tegwch sydd wrth wraidd ein dull o wneud hynny, a sicrhau bod gan bawb yr un cyfleoedd waeth beth yw eu cefndir.

"Mae gennym record dda o weld pobl o gefndiroedd gwahanol yn byw yn hapus gyda'i gilydd. Mae adeiladu ar hyn yn sylfaenol er mwyn galluogi Cymru i ffynnu am genhedloedd i ddod."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol