Arestio chwech gan gynnwys dau blismon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru

Mae chwe pherson, gan gynnwys dau heddwas, wedi cael eu harestio ar amheuaeth o droseddau amrywiol yn dilyn ymchwiliad gan Adran Safonau Proffesiynol Heddlu De Cymru.

Mae'r ddau blismon - un arolygydd ac un cwnstabl - yn gweithio yn ardal Caerdydd. Mae'r cwnstabl wedi ei wahardd o'i waith ar gyflog llawn, ac mae'r arolygydd yn parhau ar ddyletswydd.

Deellir bod yr arestiadau'n ymwneud â gwaith y ddau blismon mewn cysylltiad â thrwyddedu.

Cafodd y ddau eu rhyddhau ar fechnïaeth wrth i'r ymchwiliad barhau.

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran Heddlu De Cymru:

"Gall Heddlu'r De gadarnhau bod chwe unigolyn gan gynnwys dau heddwas wedi cael eu harestio yn dilyn ymchwiliad gan Adran Safonau Proffesiynol yr heddlu.

"Fe gafodd plismon 47 oed o'r Barri ei arestio ar amheuaeth o gynllwynio i gamymddwyn mewn swydd gyhoeddus ac o osgoi treth incwm trwy dwyllo.

"Cafodd plismon 48 oed o Gaerdydd ei arestio ar amheuaeth o gynllwynio i wyrdroi cwrs cyfiawnder.

"Fe gafodd pedwar person arall eu harestio fel rhan o'r ymchwiliad, sef:

  • Menyw 47 oed o'r Barri ar amheuaeth o osgoi treth incwm trwy dwyll;
  • Dyn 40 oed o Gaerdydd ar amheuaeth o gynllwynio i gamymddwyn mewn swydd gyhoeddus;
  • Dyn 51 oed o Rhŵs ar amheuaeth o gynllwynio i gamymddwyn mewn swydd gyhoeddus;
  • Dyn 57 oed o Gaerdydd ar amheuaeth o gynllwynio i wyrdroi cwrs cyfiawnder.

"Mae'r chwech, a gafodd eu harestio ar ddydd Llun, Ionawr 20, wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth wrth i'r ymchwiliad barhau.

"Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu yn goruchwylio'r ymchwiliad gan Heddlu De Cymru."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol