Heddlu'n apelio wedi taro a ffoi yn Abertawe

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn Abertawe'n apelio am wybodaeth wedi i gerbyd daro cerddwr nos Fercher.

Cafodd dyn 35 oed ei daro am 7pm pan oedd yn croesi o Stryd Christina i gyfeiriad Heol Santes Helen.

Y gred yw taw Land Rover oedd y cerbyd.

Aed â'r dyn i Ysbyty Treforys oherwydd anafiadau i'w goes.

Dylai unrhyw dystion ffonio'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111, gan ddyfynnu'r rhif 62140021511.