Trywanu yng Nghaerdydd: Dyn yr ysbyty

Cyhoeddwyd

Mae dyn yn yr ysbyty wedi iddo gael ei drywanu yn ei frest yng Nghaerdydd.

Cafodd yr heddlu alwad am 3.08pm oherwydd yr ymosodiad yn Tin Street, Adamsdown.

Aed ag e i Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd ble mae mewn cyflwr sefydlog.

Mae'r heddlu wedi arestio dau ddyn lleol 20 a 21 oed ac yn dweud bod yr ymchwiliad yn parhau.

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle'n dienw ar 0800 555 111, gan ddyfynnu 62140021228.