£90,000 o hwb i'r Eisteddfod Genedlaethol

  • Cyhoeddwyd
Pafiliwn Pinc
Disgrifiad o’r llun,
Cyflwynodd y tasglu eu hargymhellion fis Hydref 2013

Bydd Llywodraeth Cymru'n rhoi £90,000 yn ychwanegol i'r Eisteddfod Genedlaethol er mwyn rhoi argymhellion ar waith.

Cafodd yr arygmhellion eu cynnig gan Grŵp Gorchwyl a Gorffen yr Eisteddfod gafodd ei sefydlu yn 2012 er mwyn trafod dyfodol yr ŵyl.

Mae'r buddsoddiad yn rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y grŵp sy'n sôn am ffyrdd y gall y Brifwyl foderneiddio a chreu mwy o effaith.

Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jone ei fod yn falch o gael derbyn pob un o'r argymhellion mewn egwyddor ac y byddai Llywodraeth Cymru yn cefnogi unrhyw gamau gweithredu y gellid eu cymryd.

Ymhlith yr argymhellion yn yr adroddiad mae:

  • Argymhelliad y dylai'r ŵyl barhau i deithio i wahanol ardaloedd yng Nghymru bob blwyddyn;
  • Creu cynllun i ddenu mwy o wirfoddolwyr ifanc;
  • Sefydlu grŵp o arbenigwyr i greu Strategaeth Ddigidol uchelgeisiol

'Cyffro a chyfle'

Dywedodd y Prif Weinidog: "Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn un o gonglfeini'r Gymraeg a'r diwylliant Cymraeg.

"O'r diwrnod y bydd yr Eisteddfod yn cyhoeddi y bydd yn ymweld ag ardal benodol, mae 'na gyffro a chyfle i bobl o bob oed gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau yn eu cymuned leol.

"Aethon ni ati i sefydlu'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen er mwyn cael gwybod beth oedd barn y bobl, clywed am yr opsiynau gorau i ehangu apêl yr ŵyl a chynyddu nifer yr ymwelwyr.

"Mae'r argymhellion sydd yn yr adroddiad yn rhai rhesymol ac yn cynnig gweledigaeth glir ar sut y gall yr Eisteddfod ddatblygu a moderneiddio.

"Byddwn ni nawr yn gweithio'n agos gyda'r Eisteddfod wrth iddyn nhw ystyried sut i ymateb i'r argymhellion."

Mae'r Eisteddfod eisoes yn derbyn grant cyllid refeniw craidd o £543,000 bob blwyddyn gan Lywodraeth Cymru.