Thomas Doran: Dieuog

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y dynion eu harestio yn dilyn cyrch ar Cariad Farm

Mae'r barnwr yn achos Thomas Doran wedi gorchymyn ei fod yn cael ei ddyfarnu'n ddieuog.

Dywedodd nad oedd yr erlyniad wedi cyflwyno tystiolaeth yn erbyn Mr Doran, 36, o Faes Carafannau Shire Newton, Caerdydd.

Fe gafodd y cyhuddiad, sef o orfodi rhywun i weithio yn erbyn ei ewyllys, ei roi gerbron Mr Doran ac fe blediodd yn ddieuog.

Bydd ei dad, Daniel Doran, 66, a'r frawd David Doran, 42, o Lanbedr Gwynllŵg yn ymddangos o flaen Llys y Goron, Caerdydd ar Ionawr 30.

Maen nhw'n wynebu'r un cyhuddiad ag yr oedd Thomas Doran, yn ogystal â chyhuddiadau o gam-garcharu a chynllwynio i gadw person mewn caethwasiaeth.

Cafodd y tri dyn eu harestio a'u cyhuddo yn dilyn cyrchoedd gan yr heddlu ar eu fferm ger Casnewydd ym mis Medi.

Straeon perthnasol