Cystadleuaeth arloesi newydd yn Eisteddfod Sir Gâr 2014

  • Cyhoeddwyd
Y Pafiliwn Pinc yn cael ei godiFfynhonnell y llun, Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y gystadleuaeth arloesedd yn cael ei chynnal yn Eisteddfod Sir Gâr am y tro cynta'

Os oes gennych chi syniadau arloesol a chreadigol, mae'r Eisteddfod Genedlaethol eisiau clywed amdanyn nhw fel rhan o gystadleuaeth newydd yn Eisteddfod Sir Gâr eleni.

Bwriad y gystadleuaeth yw annog Cymry o bob oed i arloesi, gan gynnig a chyflwyno syniadau "fydd o fudd i gymdeithas".

Bydd yr enillydd yn derbyn £1,000.

Dywedodd Swyddog Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod, Robyn Wheldon-Williams:

"Yn syml, rydan ni'n chwilio am syniad cyffrous - unrhyw beth sy'n arloesol ac yn torri tir newydd.

"Gall fod yn syniad neu ddyfais hollol newydd, neu yn brosiect sydd eisoes wedi'i gwblhau.

"Neu, fe allai'r cais fod yn cynnig ateb i broblem sy'n bodoli mewn unrhyw faes, fel yr amgylchedd, amaethyddiaeth, meddygaeth, technoleg, peirianneg ac yn y blaen.

"Yn syml, rydym am glywed am unrhyw brosiect, gynllun neu syniad arloesol.

'Sylw i arloesedd'

"Hoffwn dalu teyrnged i un o gefnogwyr mawr gwaith Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod, Beryl Williams, sef noddwr y gystadleuaeth hon," ychwanegodd.

"Mae Beryl, o ardal Trawsfynydd, wedi bod yn lladmerydd cyson dros ein gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac rydym yn ddiolchgar iawn iddi am ei haelioni a'i chymorth.

"Roedd Beryl yn awyddus i weld rhagor o sylw'n cael ei roi i arloesedd yng Nghymru, a gobeithio'n arw y bydd nifer fawr o geisiadau'n ein cyrraedd fel rhan o'r gystadleuaeth newydd hon."

Gellir cynnig cais fel unigolyn neu mewn grŵp ac mae angen anfon cais o hyd at 1,000 o eiriau sy'n amlinellu'r syniad i Swyddfa'r Eisteddfod erbyn Ebrill 1.