'Cefnogaeth fras' i ffordd liniaru'r M4

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae tagfeydd yn bethau cyfarwydd ar y rhan o'r M4 sydd dan sylw

Dywedodd Cyngor Casnewydd eu bod yn cefnogi cynlluniau am ffordd liniaru'r M4 er eu bod yn bryderus am effaith amgylcheddol y datblygiad.

Mae'r awdurdod yn "gefnogol yn fras" i ddau o'r tri dewis sydd wedi cael eu cynnig i'r cynllun, allai weld darn newydd i'r draffordd yn cael ei adeiladu i'r de o'r ddinas.

Ond er hynny mae'n bryderus am lygredd sŵn ac yn yr awyr, a'r effaith ar dirlun Gwastadeddau Gwent.

Mae Llywodraeth Cymru yn paratoi i ystyried yr holl ymatebion i'r cynlluniau.

Dau lwybr

Mae ymateb Cyngor Casnewydd yn dweud eu bod yn cefnogi'r cynllun mewn egwyddor oherwydd y budd economaidd ac amgylcheddol wrth leihau tagfeydd.

Dywedodd yr awdurdod ei fod yn gefnogol i ddau lwybr arfaethedig i'r ffordd newydd - y llwybr du a'r llwybr porffor - gyda'r ddau yn golygu adeiladu traffordd gyda thair lôn rhwng Cyffordd 23 ym Magwyr a Chyffordd 29 yng Nghas-bach ar hyd llwybrau sy'n amrywio rhyw fymryn.

Ond mae'r cyngor wedi gofyn am fwy o fanylion am lygredd posib yn yr awyr ac o safbwynt sŵn, ac yn dweud hefyd eu bod yn pryderu am sut y bydd y ffordd newydd yn effeithio ar hawliau mynediad ar hyd Llwybr Arfordirol Cymru, er enghraifft.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod yn ystyried yr holl ymatebion i'r ymgynghoriad ar y mater ac y byddan nhw'n ymateb maes o law.

Y gost

Cafodd cynlluniau i liniaru tagfeydd ar yr M4 yn ne ddwyrain Cymru eu datgelu gan Lywodraeth Cymru yn 2004.

Bum mlynedd yn ddiweddarach, cafodd y syniad ei roi o'r neilltu gan y glymblaid Llafur/Plaid Cymru pan gododd amcangyfrif am gost y gwaith i dros £1 biliwn.

Ym mis Ebrill 2013, dywedodd y Canghellor George Osborne ei fod yn gefnogol i ffordd liniaru'r M4, ac yna ym mis Tachwedd cytunodd gweinidogion San Steffan y byddai Llywodraeth Cymru'n medru benthyg arian yn y dyfodol i dalu am y cynllun.

Mae Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent wedi ymgyrchu yn erbyn y cynllun, gan ddweud y gallai ddinistrio cynefinoedd bywyd gwyllt a rhwystro symudiadau anifeiliaid ar Wastadeddau Gwent.

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru hefyd yn gwrthwynebu'r ffordd newydd, ac wedi galw am ailgynnal yr ymgynghoriad gan honni nad oedd yn ddigon eang a thrylwyr.

Daeth yr ymgynghoriad i ben ar Ragfyr 16 y llynedd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol